Đèn tuýp huỳnh quang mini t5 › nVc Lighting

Đèn tuýp huỳnh quang mini t5

  • 1
Đèn tuýp 35W 6500K
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 35W 6500K

181,600 ₫ 363,200 ₫
Đèn tuýp 35W 2700K
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 35W 2700K

181,600 ₫ 363,200 ₫
Đèn tuýp 28W RED
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 28W RED

128,300 ₫ 256,600 ₫
Đèn tuýp 28W GREEN
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 28W GREEN

128,300 ₫ 256,600 ₫
Đèn tuýp 28W BLUE
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 28W BLUE

128,300 ₫ 256,600 ₫
Đèn tuýp 28W 6500K
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 28W 6500K

126,000 ₫ 252,000 ₫
Đèn tuýp 28W 2700K
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 28W 2700K

126,000 ₫ 252,000 ₫
Đèn tuýp 21W RED
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 21W RED

110,150 ₫ 220,300 ₫
Đèn tuýp 21W GREEN
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 21W GREEN

110,150 ₫ 220,300 ₫
Đèn tuýp 21W BLUE
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 21W BLUE

110,150 ₫ 220,300 ₫
Đèn tuýp 21W 6500K
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 21W 6500K

107,650 ₫ 215,300 ₫
Đèn tuýp 21W 2700K
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 21W 2700K

107,650 ₫ 215,300 ₫
Đèn tuýp 14W RED
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 14W RED

88,000 ₫ 176,000 ₫
Đèn tuýp 14W GREEN
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 14W GREEN

88,000 ₫ 176,000 ₫
Đèn tuýp 14W BLUE
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 14W BLUE

88,000 ₫ 176,000 ₫
Đèn tuýp 14W 6500K
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 14W 6500K

85,450 ₫ 170,900 ₫
Đèn tuýp 14W 2700K
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 14W 2700K

85,450 ₫ 170,900 ₫
Đèn tuýp 8W RED
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 8W RED

69,000 ₫ 138,000 ₫
Đèn tuýp 8W GREEN
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 8W GREEN

69,000 ₫ 138,000 ₫
Đèn tuýp 8W BLUE
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 8W BLUE

69,000 ₫ 138,000 ₫
Đèn tuýp 8W 6500K
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 8W 6500K

66,850 ₫ 133,700 ₫
Đèn tuýp 8W 2700K
50%
NFL08-T5

Đèn tuýp 8W 2700K

66,850 ₫ 133,700 ₫
  • 1