• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn Tường, Đèn Vách Đèn thả, Đèn bàn Các Loại

Đèn Vách Đồng L220 x H390 E14 x 1
Đèn Vách Đồng L220 x H390 E14 x 1
VĐ 9204/1

Đèn Vách Đồng L220 x H390 E14 x 1

2,900,000 ₫
Đèn Vách Đồng L320 x H390 E14 x 2
Đèn Vách Đồng L320 x H390 E14 x 2
VĐ 9240/2

Đèn Vách Đồng L320 x H390 E14 x 2

3,200,000 ₫
Đèn Vách Đồng L330 x H460 E14 x 3
Đèn Vách Đồng L330 x H460 E14 x 3
VĐ 9240/3

Đèn Vách Đồng L330 x H460 E14 x 3

5,300,000 ₫
Đèn Vách Đồng L380 x H390 E14 x 2
Đèn Vách Đồng L380 x H390 E14 x 2
VĐ 9269/2

Đèn Vách Đồng L380 x H390 E14 x 2

3,900,000 ₫
Đèn Vách Đồng L380 x H430 E14 x 3
Đèn Vách Đồng L380 x H430 E14 x 3
VĐ 9269/3

Đèn Vách Đồng L380 x H430 E14 x 3

45,600,000 ₫
Đèn Vách Đồng L200 x H280, E27 x 1
Đèn Vách Đồng L200 x H280, E27 x 1
VĐ 8300/1

Đèn Vách Đồng L200 x H280, E27 x 1

1,880,000 ₫
Đèn Vách Đồng L450 x H280, E27 x 2
Đèn Vách Đồng L450 x H280, E27 x 2
VĐ 8300/2

Đèn Vách Đồng L450 x H280, E27 x 2

2,780,000 ₫
Đèn Thả Đồng Ø500 x H580 + 500, E27 x 4
Đèn Thả Đồng Ø500 x H580 + 500, E27 x 4
TĐ 602 (500x580)

Đèn Thả Đồng Ø500 x H580 + 500, E27 x 4

10,500,000 ₫