Đèn treo bàn ăn › Panasonic

Đèn treo bàn ăn

  • 1
Đèn LED treo bàn ăn 64W
HH-LA606188

Đèn LED treo bàn ăn 64W

13,850,000 ₫
Đèn LED treo bàn ăn 32W
HH-LA202988

Đèn LED treo bàn ăn 32W

6,910,000 ₫
Đèn LED treo bàn ăn 11W
HH-LB1050388

Đèn LED treo bàn ăn 11W

2,240,000 ₫
Đèn LED treo bàn ăn 3.5W
HH-LB3090888

Đèn LED treo bàn ăn 3.5W

5,530,000 ₫
Đèn LED treo bàn ăn 17W
HH-LB1090588

Đèn LED treo bàn ăn 17W

5,910,000 ₫
Đèn LED treo bàn ăn 17W
HH-LB1090388

Đèn LED treo bàn ăn 17W

5,910,000 ₫
Đèn LED treo bàn ăn 11W
HH-LM101888

Đèn LED treo bàn ăn 11W

4,620,000 ₫
Đèn LED treo bàn ăn 11W
HH-LM101988

Đèn LED treo bàn ăn 11W

2,570,000 ₫
Đèn LED treo bàn ăn 19W vuông
HH-LB1150188

Đèn LED treo bàn ăn 19W vuông

13,310,000 ₫
Đèn LED treo bàn ăn 8W PANASONIC HH-LB1050188
30%
HH-LB1050188

Đèn LED treo bàn ăn 8W PANASONIC HH-LB1050188

3,927,000 ₫ 5,610,000 ₫
Đèn LED treo bàn ăn Ø500 x H110
HH-LB1050288

Đèn LED treo bàn ăn Ø500 x H110

5,610,000 ₫
Đèn LED treo bàn ăn Ø120 x H141
HH-LB3100188

Đèn LED treo bàn ăn Ø120 x H141

6,990,000 ₫
  • 1