• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn trang trí

  • 1
Đèn ốp tường  QWG320
Đèn ốp tường  QWG320
QWG320

Đèn ốp tường QWG320

282,000 ₫
Đèn ốp tường  QWG313
Đèn ốp tường  QWG313
QWG313

Đèn ốp tường QWG313

198,000 ₫
BY158P 20W LED16 30K/40/65K PSU 226x155mm
BY158P 20W LED16 30K/40/65K PSU 226x155mm
BY158P 20W LED16

BY158P 20W LED16 30K/40/65K PSU 226x155mm

854,500 ₫
BY158P 30W LED21 30K/40/65K PSU 226x155mm
BY158P 30W LED21 30K/40/65K PSU 226x155mm
BY158P 30W LED21

BY158P 30W LED21 30K/40/65K PSU 226x155mm

1,015,500 ₫
BY158P 40W LED33 30K/40/65K PSU 254x180mm
BY158P 40W LED33 30K/40/65K PSU 254x180mm
BY158P 40W LED33

BY158P 40W LED33 30K/40/65K PSU 254x180mm

1,235,500 ₫
BY118P 40W LED33 30K/40/65K PSU 254x155mm
BY118P 40W LED33 30K/40/65K PSU 254x155mm
BY118P 40W LED33

BY118P 40W LED33 30K/40/65K PSU 254x155mm

1,227,500 ₫
BY118P 30W LED21 30K/40/65K PSU 226x137mm
BY118P 30W LED21 30K/40/65K PSU 226x137mm
BY118P 30W LED21

BY118P 30W LED21 30K/40/65K PSU 226x137mm

991,500 ₫
BY118P 20W LED16 30K/40/65K PSU 226x137mm
BY118P 20W LED16 30K/40/65K PSU 226x137mm
BY118P 20W LED16

BY118P 20W LED16 30K/40/65K PSU 226x137mm

838,000 ₫
BY118Z CM Phụ kiện gắn treo
BY118Z CM Phụ kiện gắn treo
BY118Z CM

BY118Z CM Phụ kiện gắn treo

56,500 ₫
BY118Z HOOK Phụ kiện móc treo
BY118Z HOOK Phụ kiện móc treo
BY118Z HOOK

BY118Z HOOK Phụ kiện móc treo

56,500 ₫
BY118Z Pipe ống nối 100mm
BY118Z Pipe ống nối 100mm
BY118Z Pipe

BY118Z Pipe ống nối 100mm

33,500 ₫
  • 1