• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn T8

  • 1
Bóng huỳnh quang 1.2m Philips LIFEMAX 36W/54-765
Bóng huỳnh quang 1.2m Philips LIFEMAX 36W/54-765
10%
LIFEMAX 36W

Bóng huỳnh quang 1.2m Philips LIFEMAX 36W/54-765

12,600 ₫ 14,000 ₫
Bóng Bóng huỳnh quang  0.6m Philips LIFEMAX 18W/54-765
Bóng Bóng huỳnh quang  0.6m Philips LIFEMAX 18W/54-765
10%
  • 1