Đèn T8 › Philips

Đèn T8

  • 1
Bóng Bóng huỳnh quang  0.6m Philips LIFEMAX 18W/54-765
10%
Bóng huỳnh quang 1.2m Philips LIFEMAX 36W/54-765
10%
LIFEMAX 36W

Bóng huỳnh quang 1.2m Philips LIFEMAX 36W/54-765

12,600 ₫ 14,000 ₫
  • 1