Đèn T5 › Philips

Đèn T5

  • 1
Cáp T5 ZCH086 CCPA(Dây nối,260mm)
ZCH086 CCPA

Cáp T5 ZCH086 CCPA(Dây nối,260mm)

14,500 ₫
Cáp T5 ZCH086 C-2 (cấp nguồn)
ZCH086 C-2

Cáp T5 ZCH086 C-2 (cấp nguồn)

12,000 ₫
Bộ đèn HQ T5 0.6m 14W/830/840/865
T5 0m6 - 14W/830/840/865

Bộ đèn HQ T5 0.6m 14W/830/840/865

157,500 ₫
Bộ đèn HQ T5 1.2m 28W/830/840/865
T5 1m2 - 28W/830/840/865

Bộ đèn HQ T5 1.2m 28W/830/840/865

196,600 ₫
  • 1