• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn Pha và Led High Bay

Đèn led pha 10W
Đèn led pha 10W
FLD-10T

Đèn led pha 10W

282,000 ₫
Đèn led pha vàng 10W
Đèn led pha vàng 10W
FLD-10V

Đèn led pha vàng 10W

282,000 ₫
Đèn led pha 20W
Đèn led pha 20W
FLD-20T

Đèn led pha 20W

483,000 ₫
Đèn led pha vàng 20W
Đèn led pha vàng 20W
FLD-20V

Đèn led pha vàng 20W

483,000 ₫
Đèn led pha vàng 30W
Đèn led pha vàng 30W
FLD-30V

Đèn led pha vàng 30W

614,000 ₫
Đèn led pha 30W
Đèn led pha 30W
FLD-30T

Đèn led pha 30W

614,000 ₫
Đèn led pha 50W
Đèn led pha 50W
FLD-50T

Đèn led pha 50W

920,000 ₫
Đèn led pha vàng 50W
Đèn led pha vàng 50W
FLD-50V

Đèn led pha vàng 50W

920,000 ₫
Đèn led pha 80W
Đèn led pha 80W
FLD-80T

Đèn led pha 80W

1,890,000 ₫
Đèn led pha vàng 80W
Đèn led pha vàng 80W
FLD-80V

Đèn led pha vàng 80W

1,890,000 ₫
Đèn led pha vàng 100W
Đèn led pha vàng 100W
FLD-100V

Đèn led pha vàng 100W

2,050,000 ₫
Đèn led pha vàng 150W
Đèn led pha vàng 150W
FLD-150V

Đèn led pha vàng 150W

2,975,000 ₫
Đèn led pha vàng 200W
Đèn led pha vàng 200W
FLD-200V

Đèn led pha vàng 200W

4,950,000 ₫
Đèn led pha 100W
Đèn led pha 100W
FLD-100T

Đèn led pha 100W

2,050,000 ₫
Đèn led pha 150W
Đèn led pha 150W
FLD-150T

Đèn led pha 150W

2,975,000 ₫
Đèn led pha 200W
Đèn led pha 200W
FLD-200T

Đèn led pha 200W

4,950,000 ₫