Đèn Pha và Led High Bay › MPE

Đèn Pha và Led High Bay

Đèn smart led high bay 200W
HB-200T/SC

Đèn smart led high bay 200W

8,494,000 ₫
Đèn smart led high bay 150W
HB-150T/SC

Đèn smart led high bay 150W

7,315,000 ₫
Đèn smart led high bay 100W
HB-100T/SC

Đèn smart led high bay 100W

5,744,000 ₫
Đèn pha smart led 30W
FLD-30/SC

Đèn pha smart led 30W

Giá: liên hệ
Đèn pha smart led 20W
FLD-20/SC

Đèn pha smart led 20W

Giá: liên hệ
Đèn pha smart led 10W
FLD-10/SC

Đèn pha smart led 10W

Giá: liên hệ
Chóa Đèn LED HIGHT BAY 120W
RFL-120

Chóa Đèn LED HIGHT BAY 120W

237,000 ₫
Chóa Đèn LED HIGHT BAY 100W
RFL-100

Chóa Đèn LED HIGHT BAY 100W

175,000 ₫
Chóa Đèn LED HIGHT BAY 80W
RFL-80

Chóa Đèn LED HIGHT BAY 80W

175,000 ₫
Đèn LED HIGHT BAY 240W
HBU-240T

Đèn LED HIGHT BAY 240W

8,500,000 ₫
Đèn LED HIGHT BAY 200W
HBU-200T

Đèn LED HIGHT BAY 200W

7,620,000 ₫
Đèn LED HIGHT BAY 150W
HBU-150T

Đèn LED HIGHT BAY 150W

4,990,000 ₫
Đèn LED HIGHT BAY 100W
HBU-100T

Đèn LED HIGHT BAY 100W

3,990,000 ₫
Đèn LED HIGHT BAY 120W
HBV-120T

Đèn LED HIGHT BAY 120W

1,753,000 ₫
Đèn LED HIGHT BAY 100W
HBV-100T

Đèn LED HIGHT BAY 100W

1,223,000 ₫
Đèn LED HIGHT BAY 80W
HBV-80T

Đèn LED HIGHT BAY 80W

824,000 ₫
Đèn led pha RGB 20W Remote IR
FLD-20RGB

Đèn led pha RGB 20W Remote IR

750,000 ₫
Đèn led pha RGB 10W Remote IR
FLD-10RGB

Đèn led pha RGB 10W Remote IR

450,000 ₫
Đèn dùng nhà xưởng high bay 240W
HBL-240T

Đèn dùng nhà xưởng high bay 240W

10,255,000 ₫