• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn pha LED

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 50-50W
ĐÈN PHA LED HUFA FAD 50-50W
FAD 50 LED 50W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 50-50W

1,000,000 ₫
ĐÈN PHA LED HUFA FAD 100-100W
ĐÈN PHA LED HUFA FAD 100-100W
FAD 100 LED 100W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 100-100W

1,800,000 ₫
ĐÈN PHA LED HUFA FAD 200-200W
ĐÈN PHA LED HUFA FAD 200-200W
FAD 200 LED 200W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 200-200W

1,800,000 ₫
ĐÈN PHA LED HUFA FAD 300-300W
ĐÈN PHA LED HUFA FAD 300-300W
FAD 300 LED 300W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 300-300W

4,000,000 ₫
ĐÈN PHA LED HUFA FAD 400-400W
ĐÈN PHA LED HUFA FAD 400-400W
FAD 400 LED 400W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 400-400W

4,900,000 ₫
ĐÈN PHA LED HUFA FAD 500-500W
ĐÈN PHA LED HUFA FAD 500-500W
FAD 500 LED 500W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 500-500W

7,400,000 ₫
ĐÈN PHA LED HUFA FAD 600-600W
ĐÈN PHA LED HUFA FAD 600-600W
FAD 600 LED 600W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 600-600W

9,400,000 ₫
ĐÈN PHA LED HUFA FAT 10-10W
ĐÈN PHA LED HUFA FAT 10-10W
FAT 10 LED 10W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 10-10W

280,000 ₫
ĐÈN PHA LED HUFA FAT 20-20W
ĐÈN PHA LED HUFA FAT 20-20W
FAT 20 LED 20W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 20-20W

380,000 ₫
ĐÈN PHA LED HUFA FAT 30-30W
ĐÈN PHA LED HUFA FAT 30-30W
FAT 30 LED 30W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 30-30W

490,000 ₫
ĐÈN PHA LED HUFA FAT 50-50W
ĐÈN PHA LED HUFA FAT 50-50W
FAT 50 LED 50W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 50-50W

645,000 ₫
ĐÈN PHA LED HUFA FAT 100-100W
ĐÈN PHA LED HUFA FAT 100-100W
FAT 100 LED 100W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 100-100W

1,090,000 ₫
ĐÈN PHA LED HUFA FAT 150-150W
ĐÈN PHA LED HUFA FAT 150-150W
FAT 150 LED 150W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 150-150W

1,700,000 ₫
ĐÈN PHA LED HUFA FAT 200-200W
ĐÈN PHA LED HUFA FAT 200-200W
FAT 200 LED 200W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 200-200W

2,300,000 ₫
ĐÈN PHA LED HUFA FA - 10W (TRẮNG & VÀNG)
ĐÈN PHA LED HUFA FA - 10W (TRẮNG & VÀNG)
FA LED 10W (TRẮNG & VÀNG)

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 10W (TRẮNG & VÀNG)

167,000 ₫
ĐÈN PHA LED HUFA FA - 10W (XANH LÁ, XANH DƯƠNG, ĐỎ)
ĐÈN PHA LED HUFA FA - 10W (XANH LÁ, XANH DƯƠNG, ĐỎ)
FA LED 10W DƯƠNG,LÁ, ĐỎ

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 10W (XANH LÁ, XANH DƯƠNG, ĐỎ)

200,000 ₫