• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn ốp trần

Đèn ốp trần tròn 10W
Đèn ốp trần tròn 10W
30%
OLH110180(M/S)

Đèn ốp trần tròn 10W

132,300 ₫ 189,000 ₫
Đèn ốp trần tròn 21W
Đèn ốp trần tròn 21W
30%
OLH121225(M/S)

Đèn ốp trần tròn 21W

179,900 ₫ 257,000 ₫
Đèn ốp trần tròn 38W
Đèn ốp trần tròn 38W
30%
OLH138333(M/S)

Đèn ốp trần tròn 38W

247,800 ₫ 354,000 ₫
Đèn ốp trần tròn 55W
Đèn ốp trần tròn 55W
30%
OLH155410(M/S)

Đèn ốp trần tròn 55W

286,300 ₫ 409,000 ₫
Đèn ốp trần vuông 9W
Đèn ốp trần vuông 9W
30%
OLI19147(M/S)

Đèn ốp trần vuông 9W

100,800 ₫ 144,000 ₫
Đèn ốp trần vuông 26W
Đèn ốp trần vuông 26W
30%
OLI126206(M/S)

Đèn ốp trần vuông 26W

179,900 ₫ 257,000 ₫
Đèn ốp trần vuông 36W
Đèn ốp trần vuông 36W
30%
OLI136248(M/S)

Đèn ốp trần vuông 36W

226,800 ₫ 324,000 ₫
Đèn ốp trần vuông 38W
Đèn ốp trần vuông 38W
30%
OLI138340(M/S)

Đèn ốp trần vuông 38W

268,800 ₫ 384,000 ₫
Đèn ốp trần tròn 21W
Đèn ốp trần tròn 21W
30%
OLJ121256

Đèn ốp trần tròn 21W

247,800 ₫ 354,000 ₫
Đèn ốp trần tròn 38W
Đèn ốp trần tròn 38W
30%
OLJ138333

Đèn ốp trần tròn 38W

301,700 ₫ 431,000 ₫
Đèn ốp trần vuông 24W
Đèn ốp trần vuông 24W
30%
OLL124280

Đèn ốp trần vuông 24W

210,000 ₫ 300,000 ₫
Đèn ốp trần vuông 38W
Đèn ốp trần vuông 38W
30%
OLL138320

Đèn ốp trần vuông 38W

280,000 ₫ 400,000 ₫
Đèn ốp trần vuông 22W
Đèn ốp trần vuông 22W
30%
OLM122280

Đèn ốp trần vuông 22W

252,000 ₫ 360,000 ₫
Đèn ốp trần vuông 32W
Đèn ốp trần vuông 32W
30%
OLM132370

Đèn ốp trần vuông 32W

311,500 ₫ 445,000 ₫
Đèn ốp trần tròn 22W
Đèn ốp trần tròn 22W
30%
OLO122295

Đèn ốp trần tròn 22W

149,800 ₫ 214,000 ₫
Đèn ốp trần tròn 22W
Đèn ốp trần tròn 22W
30%
OLP122295

Đèn ốp trần tròn 22W

149,800 ₫ 214,000 ₫