• Trang chủ
 • Bảng giá
 • Tin tức
 • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn lon Downlight âm trần

Bộ đèn downlight gắn âm 1 x E27
Bộ đèn downlight gắn âm 1 x E27
30%
PRDK160P30175

Bộ đèn downlight gắn âm 1 x E27

623,000 ₫ 890,000 ₫
Bộ đèn downlight gắn âm 1 x E27
Bộ đèn downlight gắn âm 1 x E27
30%
PRDL160P20150

Bộ đèn downlight gắn âm 1 x E27

711,900 ₫ 1,017,000 ₫
Bộ đèn downlight gắn âm 1 x G12
Bộ đèn downlight gắn âm 1 x G12
30%
PRDO135G12

Bộ đèn downlight gắn âm 1 x G12

1,120,700 ₫ 1,601,000 ₫
Bộ đèn downlight gắn âm 1 x G12
Bộ đèn downlight gắn âm 1 x G12
30%
PRDP160G12

Bộ đèn downlight gắn âm 1 x G12

1,249,500 ₫ 1,785,000 ₫
 Bộ đèn downlight gắn âm 1 x G12
 Bộ đèn downlight gắn âm 1 x G12
30%
PRDQ125G12

Bộ đèn downlight gắn âm 1 x G12

1,440,600 ₫ 2,058,000 ₫
Bộ đèn downlight gắn âm 1 x E27
Bộ đèn downlight gắn âm 1 x E27
30%
PRDQ125P30170

Bộ đèn downlight gắn âm 1 x E27

1,509,200 ₫ 2,156,000 ₫
Bộ đèn downlight gắn âm 1 x G12
Bộ đèn downlight gắn âm 1 x G12
30%
PRDP110G12P

Bộ đèn downlight gắn âm 1 x G12

1,120,700 ₫ 1,601,000 ₫
Bộ đèn downlight gắn âm 1 x E27
Bộ đèn downlight gắn âm 1 x E27
30%
RDP110P30170

Bộ đèn downlight gắn âm 1 x E27

1,290,800 ₫ 1,844,000 ₫
Bộ đèn downlight gắn âm 1 x G12
Bộ đèn downlight gắn âm 1 x G12
30%
PRDR140G12

Bộ đèn downlight gắn âm 1 x G12

1,555,400 ₫ 2,222,000 ₫
Bộ đèn downlight gắn âm 1 x E27
Bộ đèn downlight gắn âm 1 x E27
30%
PRDR140P30170

Bộ đèn downlight gắn âm 1 x E27

1,555,400 ₫ 2,222,000 ₫
Bộ đèn downlight gắn âm 2 x E27
Bộ đèn downlight gắn âm 2 x E27
30%
PRDS190E272

Bộ đèn downlight gắn âm 2 x E27

292,600 ₫ 418,000 ₫
Bộ đèn downlight gắn âm 2 x E27
Bộ đèn downlight gắn âm 2 x E27
30%
PRDU190E272

Bộ đèn downlight gắn âm 2 x E27

264,600 ₫ 378,000 ₫
Bộ đèn downlight gắn âm 1xE27 bóng ngang có kiếng
Bộ đèn downlight gắn âm 1xE27 bóng ngang có kiếng
30%
Bộ đèn downlight gắn âm 1xE27 bóng ngang có kiếng
Bộ đèn downlight gắn âm 1xE27 bóng ngang có kiếng
30%
Bộ đèn downlight gắn âm 1xG24 bóng ngang có kiếng
Bộ đèn downlight gắn âm 1xG24 bóng ngang có kiếng
30%
Bộ đèn downlight gắn âm 1xE27 bóng ngang có kiếng
Bộ đèn downlight gắn âm 1xE27 bóng ngang có kiếng
30%