• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn led tuýp

  • 1
Đèn Tuýp T8 10W
Đèn Tuýp T8 10W
38%
TL-D25S

Đèn Tuýp T8 10W

362,700 ₫ 585,000 ₫
Đèn Tuýp T5 22W
Đèn Tuýp T5 22W
38%
TL-D22S

Đèn Tuýp T5 22W

305,040 ₫ 492,000 ₫
Đèn Tuýp T5 11W
Đèn Tuýp T5 11W
38%
TL-D11S

Đèn Tuýp T5 11W

213,900 ₫ 345,000 ₫
Đèn Tuýp T8 25W
Đèn Tuýp T8 25W
38%
TL-C25S

Đèn Tuýp T8 25W

337,900 ₫ 545,000 ₫
Đèn Tuýp T8 22W
Đèn Tuýp T8 22W
38%
TL-C22S

Đèn Tuýp T8 22W

291,400 ₫ 470,000 ₫
Đèn tuýp T8 11W
Đèn tuýp T8 11W
38%
TL-C11S

Đèn tuýp T8 11W

201,500 ₫ 325,000 ₫
  • 1