• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn Led Tube Nano T8

  • 1
Đèn led tube nano 9W
Đèn led tube nano 9W
NT8-60T

Đèn led tube nano 9W

114,000 ₫
Đèn led tube nano 18W
Đèn led tube nano 18W
NT8-120T

Đèn led tube nano 18W

144,000 ₫
Đèn led tube nano 9W
Đèn led tube nano 9W
NT8-60V

Đèn led tube nano 9W

114,000 ₫
Đèn led tube nano 18W
Đèn led tube nano 18W
NT8-120V

Đèn led tube nano 18W

144,000 ₫
Máng đèn led tube nano 1x9W
Máng đèn led tube nano 1x9W
MNT-110T

Máng đèn led tube nano 1x9W

156,000 ₫
Máng đèn led tube nano 2x9W
Máng đèn led tube nano 2x9W
MNT-210T

Máng đèn led tube nano 2x9W

289,000 ₫
Máng đèn led tube nano 1x18W
Máng đèn led tube nano 1x18W
MNT-120T

Máng đèn led tube nano 1x18W

200,000 ₫
Máng đèn led tube nano 2x18W
Máng đèn led tube nano 2x18W
MNT-220T

Máng đèn led tube nano 2x18W

354,000 ₫
Máng đèn led tube nano 1x9W
Máng đèn led tube nano 1x9W
MNT-110V

Máng đèn led tube nano 1x9W

156,000 ₫
Máng đèn led tube nano 2x9W
Máng đèn led tube nano 2x9W
MNT-210V

Máng đèn led tube nano 2x9W

289,000 ₫
Máng đèn led tube nano 1x18W
Máng đèn led tube nano 1x18W
MNT-120V

Máng đèn led tube nano 1x18W

200,000 ₫
Máng đèn led tube nano 2x18W
Máng đèn led tube nano 2x18W
MNT-220V

Máng đèn led tube nano 2x18W

354,000 ₫
  • 1