• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn led thanh ray

Đèn thanh ray 6w mẫu A
Đèn thanh ray 6w mẫu A
35%
TR-AW06C

Đèn thanh ray 6w mẫu A

357,500 ₫ 550,000 ₫
Đèn thanh ray 6w mẫu A
Đèn thanh ray 6w mẫu A
35%
TR-AB06C

Đèn thanh ray 6w mẫu A

357,500 ₫ 550,000 ₫
Đèn thanh ray 10w mẫu A
Đèn thanh ray 10w mẫu A
35%
TR-AW10C

Đèn thanh ray 10w mẫu A

399,750 ₫ 615,000 ₫
Đèn thanh ray 10w mẫu A
Đèn thanh ray 10w mẫu A
35%
TR-AB10C

Đèn thanh ray 10w mẫu A

399,750 ₫ 615,000 ₫
Đèn thanh ray 14w mẫu A
Đèn thanh ray 14w mẫu A
35%
TR-AW14C

Đèn thanh ray 14w mẫu A

549,250 ₫ 845,000 ₫
Đèn thanh ray 14w mẫu A
Đèn thanh ray 14w mẫu A
35%
TR-AB14C

Đèn thanh ray 14w mẫu A

549,250 ₫ 845,000 ₫
Đèn thanh ray 25w mẫu B
Đèn thanh ray 25w mẫu B
35%
TR-BW25C

Đèn thanh ray 25w mẫu B

913,250 ₫ 1,405,000 ₫
Đèn thanh ray 25w mẫuB
Đèn thanh ray 25w mẫuB
35%
TR-BB25C

Đèn thanh ray 25w mẫuB

913,250 ₫ 1,405,000 ₫
Đèn thanh ray 30w mẫu B
Đèn thanh ray 30w mẫu B
35%
TR-BW30C

Đèn thanh ray 30w mẫu B

1,014,000 ₫ 1,560,000 ₫
Đèn thanh ray 30w mẫu B
Đèn thanh ray 30w mẫu B
35%
TR-BB30C

Đèn thanh ray 30w mẫu B

1,014,000 ₫ 1,560,000 ₫
Đèn thanh ray 30w mẫu E
Đèn thanh ray 30w mẫu E
35%
TR-EW30C

Đèn thanh ray 30w mẫu E

1,014,000 ₫ 1,560,000 ₫
Đèn thanh ray 30w mẫu E
Đèn thanh ray 30w mẫu E
35%
TR-EB30C

Đèn thanh ray 30w mẫu E

1,014,000 ₫ 1,560,000 ₫
Đèn thanh ray 4w mẫu C
Đèn thanh ray 4w mẫu C
35%
TR-CW04H

Đèn thanh ray 4w mẫu C

250,250 ₫ 385,000 ₫
Đèn thanh ray 4w mẫu C
Đèn thanh ray 4w mẫu C
35%
TR-CB04H

Đèn thanh ray 4w mẫu C

250,250 ₫ 385,000 ₫
Đèn thanh ray 7w mẫu C
Đèn thanh ray 7w mẫu C
35%
TR-CW07H

Đèn thanh ray 7w mẫu C

302,250 ₫ 465,000 ₫
Đèn thanh ray 7w mẫu C
Đèn thanh ray 7w mẫu C
35%
TR-CB07H

Đèn thanh ray 7w mẫu C

302,250 ₫ 465,000 ₫