Đèn led T5/T8 - Máng đèn led T8 - Bộ máng đèn T8/ Batten › Panasonic/Nanoco

Đèn led T5/T8 - Máng đèn led T8 - Bộ máng đèn T8/ Batten

  • 1
Máng đèn Batten đôi 1.2m
30%
NLA42M

Máng đèn Batten đôi 1.2m

20,650 ₫ 29,500 ₫
Máng đèn Batten đơn 1.2m
30%
NLA41M

Máng đèn Batten đơn 1.2m

13,650 ₫ 19,500 ₫
Bóng đèn huỳnh quang T5- 14W ánh sáng vàng 6500K
30%
Bóng đèn huỳnh quang T5- 28W ánh sáng vàng 2700K
30%
Máng đèn kín nước led - IP65
30%
N2186WP

Máng đèn kín nước led - IP65

656,600 ₫ 938,000 ₫
Bộ máng đèn Led Tube T8 loại đơn 18W-220V - 6500K
30%
Bộ máng đèn Led Tube T8 loại đơn 18W-220V - 3000K
30%
Bộ máng đèn Led Tube T8 loại đơn 9W-220V - 3000K
30%
Bộ máng đèn Led Tube T8 loại đơn 9W-220V - 65000K
30%
Bóng T8 Tube led - 1.2m - 18W - ánh sáng trắng (6500K)
30%
Bóng T8 Tube led 18W  - 1.2m - ánh sáng vàng (3000K)
30%
Bóng T8 Tube led - 0.6m - 9W - ánh sáng vàng 3000K
30%
Bóng T8 Tube led  - 0.6m - 9W - ánh sáng trắng 6500K
30%
  • 1