Đèn led pha › VinaLED

Đèn led pha

  • 1
Đèn pha 200w mẫu A
35%
FL-A200C

Đèn pha 200w mẫu A

5,336,500 ₫ 8,210,000 ₫
Đèn pha200w mẫu B
35%
FL-B200H

Đèn pha200w mẫu B

5,531,500 ₫ 8,510,000 ₫
Đèn pha 150w mẫu B
35%
FL-B150H

Đèn pha 150w mẫu B

4,452,500 ₫ 6,850,000 ₫
Đèn pha 120w mẫu A
35%
FL-A120C

Đèn pha 120w mẫu A

3,783,000 ₫ 5,820,000 ₫
Đèn pha 120w mẫu B
35%
FL-B120H

Đèn pha 120w mẫu B

399,750 ₫ 615,000 ₫
Đèn pha 100w mẫu B
35%
FL-B100H

Đèn pha 100w mẫu B

3,633,500 ₫ 5,590,000 ₫
Đèn pha 80w mẫu A
35%
FL-A80C

Đèn pha 80w mẫu A

2,483,000 ₫ 3,820,000 ₫
Đèn pha 70w mẫu B
35%
FL-B70H

Đèn pha 70w mẫu B

2,619,500 ₫ 4,030,000 ₫
Đèn pha 52w mẫu B
35%
FL-B52H

Đèn pha 52w mẫu B

1,313,000 ₫ 2,020,000 ₫
Đèn pha 32w mẫu B
35%
FL-B32S

Đèn pha 32w mẫu B

815,750 ₫ 1,255,000 ₫
Đèn pha 24w mẫu B
35%
FL-B24S

Đèn pha 24w mẫu B

583,700 ₫ 898,000 ₫
Đèn pha 12w mẫu B
35%
FL-B12S

Đèn pha 12w mẫu B

338,000 ₫ 520,000 ₫
  • 1