• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn Led Panel

Đèn LED Panel 150x1200 28W
Đèn LED Panel 150x1200 28W
D P01 15x120/28W (E)

Đèn LED Panel 150x1200 28W

2,148,000 ₫
Đèn LED Panel 600x600 Dòng E 50W
Đèn LED Panel 600x600 Dòng E 50W
D P01 60x60/50W (E)

Đèn LED Panel 600x600 Dòng E 50W

2,280,000 ₫
Đèn LED Panel 300x600 28W
Đèn LED Panel 300x600 28W
D P01 30x60/28W (E)

Đèn LED Panel 300x600 28W

2,030,000 ₫
Đèn LED Panel 600x1200 Dòng E 75W
Đèn LED Panel 600x1200 Dòng E 75W
D P01 60x120/75W (E)

Đèn LED Panel 600x1200 Dòng E 75W

3,061,000 ₫
Đèn LED Panel 300x1200 Dòng E 50W
Đèn LED Panel 300x1200 Dòng E 50W
D P01 30x120/50W (E)

Đèn LED Panel 300x1200 Dòng E 50W

2,280,000 ₫
Đèn LED Panel 600x1200 Dòng E 75W (mây trời)
Đèn LED Panel 600x1200 Dòng E 75W (mây trời)
D P01 MT 60x120/75W (in mây trời)

Đèn LED Panel 600x1200 Dòng E 75W (mây trời)

6,134,000 ₫
Đèn LED Panel 600x600 Dòng S 36W + Phụ kiện
Đèn LED Panel 600x600 Dòng S 36W + Phụ kiện
D P02 60x60/36W (S)

Đèn LED Panel 600x600 Dòng S 36W + Phụ kiện

1,617,000 ₫
Đèn LED Panel tròn 6W
Đèn LED Panel tròn 6W
D PT03 160/12W (SS)

Đèn LED Panel tròn 6W

183,000 ₫
Đèn LED Panel tròn 9W
Đèn LED Panel tròn 9W
D PT03 135/9W (SS)

Đèn LED Panel tròn 9W

168,000 ₫
Đèn LED Panel tròn 6W
Đèn LED Panel tròn 6W
D PT03 110/6W (SS)

Đèn LED Panel tròn 6W

127,000 ₫
Đèn LED Panel vuông nhựa 8W
Đèn LED Panel vuông nhựa 8W
D PN03 120x120/8W (S)

Đèn LED Panel vuông nhựa 8W

170,000 ₫
Đèn LED Panel vuông nhựa 12W
Đèn LED Panel vuông nhựa 12W
D PN03 160x160/12W (S)

Đèn LED Panel vuông nhựa 12W

264,000 ₫