• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn led ốp trần

Đèn LED Ốp trần chống bụi 9W
Đèn LED Ốp trần chống bụi 9W
D LN CB01L/9W (S)

Đèn LED Ốp trần chống bụi 9W

550,000 ₫
Đèn LED Ốp trần chống bụi 12W
Đèn LED Ốp trần chống bụi 12W
D LN CB02L/12W (S)

Đèn LED Ốp trần chống bụi 12W

693,000 ₫
Đèn LED Ốp trần vỏ nhưa 7W
Đèn LED Ốp trần vỏ nhưa 7W
D LN03L 230/7W (SS)

Đèn LED Ốp trần vỏ nhưa 7W

174,000 ₫
Đèn LED Ốp trần vỏ nhựa 9W
Đèn LED Ốp trần vỏ nhựa 9W
D LN03L 270/9W (SS)

Đèn LED Ốp trần vỏ nhựa 9W

229,000 ₫
Đèn LED Ốp trần vỏ nhựa 14W
Đèn LED Ốp trần vỏ nhựa 14W
D LN03L 270/14W (SS)

Đèn LED Ốp trần vỏ nhựa 14W

231,000 ₫
Đèn LED Ốp trần  vỏ nhựa 14W
Đèn LED Ốp trần  vỏ nhựa 14W
D LN03L 320/14W (SS)

Đèn LED Ốp trần vỏ nhựa 14W

297,000 ₫
Đèn LED Ốp trần 18W
Đèn LED Ốp trần 18W
D LN03L 320/18W (S)

Đèn LED Ốp trần 18W

363,000 ₫
Đèn LED Ốp trần Vuông 9W
Đèn LED Ốp trần Vuông 9W
D LN09L 25x25/9W (SS)

Đèn LED Ốp trần Vuông 9W

247,000 ₫
Đèn LED Ốp trần vỏ nhựa 9W
Đèn LED Ốp trần vỏ nhựa 9W
D LN05L 160/9W (SS)

Đèn LED Ốp trần vỏ nhựa 9W

143,000 ₫
Đèn LED Ốp trần vỏ nhựa 14W
Đèn LED Ốp trần vỏ nhựa 14W
D LN05L 220/14W (SS)

Đèn LED Ốp trần vỏ nhựa 14W

222,000 ₫
Đèn LED Ốp trần vuông vỏ nhựa 14W
Đèn LED Ốp trần vuông vỏ nhựa 14W
D LN09L 35x35/14W

Đèn LED Ốp trần vuông vỏ nhựa 14W

Giá: liên hệ
Đèn LED Ốp trần vuông vỏ nhựa 18W
Đèn LED Ốp trần vuông vỏ nhựa 18W
D LN06L 320/18W

Đèn LED Ốp trần vuông vỏ nhựa 18W

363,000 ₫
Đèn LED Ốp trần vuông vỏ kim loại 12W
Đèn LED Ốp trần vuông vỏ kim loại 12W
D LN08L 17x17/12W (S)

Đèn LED Ốp trần vuông vỏ kim loại 12W

247,000 ₫
Đèn LED Ốp trần vuông vỏ kim loại 18W
Đèn LED Ốp trần vuông vỏ kim loại 18W
D LN08L 23x23/18W (S)

Đèn LED Ốp trần vuông vỏ kim loại 18W

345,000 ₫
Đèn LED Ốp trần tròn kim loại 12W
Đèn LED Ốp trần tròn kim loại 12W
D LN09L 172/12W (S)

Đèn LED Ốp trần tròn kim loại 12W

247,000 ₫
Đèn LED Ốp trần tròn kim loại 18W
Đèn LED Ốp trần tròn kim loại 18W
D LN09L 225/18W (S)

Đèn LED Ốp trần tròn kim loại 18W

334,000 ₫