Đèn led nhà xưởng › VinaLED

Đèn led nhà xưởng

  • 1
Đèn nhà xưởng 200w
35%
HB-A200C

Đèn nhà xưởng 200w

4,602,000 ₫ 7,080,000 ₫
Đèn nhà xưởng 200w
35%
HB-B200H

Đèn nhà xưởng 200w

4,894,500 ₫ 7,530,000 ₫
Đèn nhà xưởng 150w
35%
HB-A150C

Đèn nhà xưởng 150w

3,932,500 ₫ 6,050,000 ₫
Đèn nhà xưởng 150w
35%
HB-B150H

Đèn nhà xưởng 150w

4,251,000 ₫ 6,540,000 ₫
Đèn nhà xưởng 120w
35%
HB-A120C

Đèn nhà xưởng 120w

3,432,000 ₫ 5,280,000 ₫
Đèn nhà xưởng120w
35%
HB-B120H

Đèn nhà xưởng120w

3,789,500 ₫ 5,830,000 ₫
Đèn nhà xưởng 100w
35%
HB-B100H

Đèn nhà xưởng 100w

3,562,000 ₫ 5,480,000 ₫
Đèn nhà xưởng 80w
35%
HB-B80H

Đèn nhà xưởng 80w

2,554,500 ₫ 3,930,000 ₫
Đèn nhà xưởng 50w
35%
HB-B50H

Đèn nhà xưởng 50w

1,800,500 ₫ 2,770,000 ₫
  • 1