Đèn LED High Bay › Rạng Đông

Đèn LED High Bay

  • 1
Đèn LED High Bay 200W UFO
D HB03L 310/200W

Đèn LED High Bay 200W UFO

4,730,000 ₫
Đèn LED High Bay 150W UFO
D HB03L 310/150W

Đèn LED High Bay 150W UFO

3,784,000 ₫
Đèn LED High Bay 120W UFO
D HB03L 310/120W

Đèn LED High Bay 120W UFO

3,333,000 ₫
Đèn LED High Bay 100W UFO
D HB03L 230/100W

Đèn LED High Bay 100W UFO

2,783,000 ₫
Đèn LED High Bay 200W
D HB02L 500/200W (SS)

Đèn LED High Bay 200W

3,500,000 ₫
Đèn LED Low Bay 50W
D LB01L/50W (SS)

Đèn LED Low Bay 50W

616,000 ₫
Đèn LED Lowbay 30W
D LB01L/30W

Đèn LED Lowbay 30W

443,000 ₫
Đèn LED Lowbay ( nhà xưởng ) 20W
D LB01L/20W (SS)

Đèn LED Lowbay ( nhà xưởng ) 20W

289,000 ₫
Đèn LED Lowbay 10W
D LB01L/10W (SS)

Đèn LED Lowbay 10W

193,000 ₫
Đèn LED High Bay 150W
D HB02L 430/150W (SS)

Đèn LED High Bay 150W

2,888,000 ₫
Đèn LED High Bay 120W
D HB02L 430/120W (SS)

Đèn LED High Bay 120W

2,715,000 ₫
Đèn LED High Bay 100W
D HB02L 430/100W (SS)

Đèn LED High Bay 100W

2,368,300 ₫
Đèn High Bay 70W
D HB02L 350/70W (SS)

Đèn High Bay 70W

1,479,000 ₫
Đèn High Bay 50W
D HB02L 350/50W (SS)

Đèn High Bay 50W

1,412,000 ₫
  • 1