• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn led đường

Đèn đường 40w mẫu M
Đèn đường 40w mẫu M
35%
ST-M40H

Đèn đường 40w mẫu M

2,691,000 ₫ 4,140,000 ₫
Đèn đường 60w mẫu M
Đèn đường 60w mẫu M
35%
ST-M60H

Đèn đường 60w mẫu M

3,672,500 ₫ 5,650,000 ₫
Đèn đường 80w mẫu M
Đèn đường 80w mẫu M
35%
ST-M80H

Đèn đường 80w mẫu M

3,906,500 ₫ 6,010,000 ₫
Đèn đường 100w mẫu N
Đèn đường 100w mẫu N
35%
ST-N100H

Đèn đường 100w mẫu N

7,267,000 ₫ 11,180,000 ₫
Đèn đường 120w mẫu N
Đèn đường 120w mẫu N
35%
ST-N120H

Đèn đường 120w mẫu N

7,644,000 ₫ 11,760,000 ₫
Đèn đường 150w mẫu N
Đèn đường 150w mẫu N
35%
ST-N150H

Đèn đường 150w mẫu N

8,021,000 ₫ 12,340,000 ₫
Đèn đường 30w mẫu F
Đèn đường 30w mẫu F
35%
ST-F30H

Đèn đường 30w mẫu F

1,826,500 ₫ 2,810,000 ₫
Đèn đường 40w mẫu F
Đèn đường 40w mẫu F
35%
ST-F40H

Đèn đường 40w mẫu F

2,515,500 ₫ 3,870,000 ₫
Đèn đường 60w mẫu F
Đèn đường 60w mẫu F
35%
ST-F60H

Đèn đường 60w mẫu F

3,867,500 ₫ 5,950,000 ₫
Đèn đường 80w mẫu F
Đèn đường 80w mẫu F
35%
ST-F80H

Đèn đường 80w mẫu F

4,010,500 ₫ 6,170,000 ₫
Đèn đường 100w mẫu F
Đèn đường 100w mẫu F
35%
ST-F100H

Đèn đường 100w mẫu F

4,966,000 ₫ 7,640,000 ₫
Đèn đường 120w mẫu F
Đèn đường 120w mẫu F
35%
ST-F120H

Đèn đường 120w mẫu F

5,908,500 ₫ 9,090,000 ₫
Đèn đường 150w mẫu F
Đèn đường 150w mẫu F
35%
ST-F150H

Đèn đường 150w mẫu F

7,007,000 ₫ 10,780,000 ₫
Đèn đường 60w mẫu B
Đèn đường 60w mẫu B
35%
ST-B60H

Đèn đường 60w mẫu B

4,069,000 ₫ 6,260,000 ₫
Đèn đường 90w mẫu B
Đèn đường 90w mẫu B
35%
ST-B90H

Đèn đường 90w mẫu B

4,868,500 ₫ 7,490,000 ₫
Đèn đường 120w mẫu B
Đèn đường 120w mẫu B
35%
ST-B120H

Đèn đường 120w mẫu B

6,123,000 ₫ 9,420,000 ₫