Đèn led dưới nước › VinaLED

Đèn led dưới nước

  • 1
Đèn dưới nước 10w mẫu B
35%
UF-B10H

Đèn dưới nước 10w mẫu B

1,137,500 ₫ 1,750,000 ₫
Đèn dưới nước 6w mẫu B
35%
UF-B06H

Đèn dưới nước 6w mẫu B

617,500 ₫ 950,000 ₫
Đèn dưới nước 12w  mẫu C
35%
UW-C12H

Đèn dưới nước 12w mẫu C

968,500 ₫ 1,490,000 ₫
Đèn dưới nước 9w đa sắc mẫu C
35%
UW-C09RGB

Đèn dưới nước 9w đa sắc mẫu C

864,500 ₫ 1,330,000 ₫
Đèn dưới nước 9w đa sắc mẫu C
35%
UW-CS09RGB

Đèn dưới nước 9w đa sắc mẫu C

1,001,000 ₫ 1,540,000 ₫
Đèn dưới nước 10w mẫu C
35%
UW-C10H

Đèn dưới nước 10w mẫu C

929,500 ₫ 1,430,000 ₫
Đèn dưới nước 6w đa sắc mẫu C (đa sắc độc lập)
35%
Đèn dưới nước 6w mẫu C
35%
UW-C06H

Đèn dưới nước 6w mẫu C

578,500 ₫ 890,000 ₫
  • 1