• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn LED Downlight

Đèn Led Downlight Vỏ nhựa 3W
Đèn Led Downlight Vỏ nhựa 3W
D AT03 76/3W (S)

Đèn Led Downlight Vỏ nhựa 3W

88,000 ₫
Đèn Led Downlight kim loại 7W
Đèn Led Downlight kim loại 7W
D AT04L 110/7W (E)

Đèn Led Downlight kim loại 7W

137,000 ₫
Đèn Led Downlight kim loại 9W
Đèn Led Downlight kim loại 9W
D AT04L 110/9W (E)

Đèn Led Downlight kim loại 9W

147,000 ₫
Đèn Led Downlight kim loại 12W
Đèn Led Downlight kim loại 12W
D AT04L 110/12W (E)

Đèn Led Downlight kim loại 12W

157,000 ₫
Đèn Led Downlight kim loại 16W
Đèn Led Downlight kim loại 16W
D AT04L 155/16W (E)

Đèn Led Downlight kim loại 16W

280,000 ₫
Đèn Led Downlight kim loại 25W
Đèn Led Downlight kim loại 25W
D AT04L 155/25W (E)

Đèn Led Downlight kim loại 25W

326,000 ₫
Đèn Led Downlight kim loại đổi màu 9W
Đèn Led Downlight kim loại đổi màu 9W
D AT02L ĐM 110/9W

Đèn Led Downlight kim loại đổi màu 9W

185,000 ₫
Đèn Led Downlight kim loại đổi màu 7W
Đèn Led Downlight kim loại đổi màu 7W
D AT02L ĐM 90/7W

Đèn Led Downlight kim loại đổi màu 7W

157,000 ₫
Đèn Led Downlight kim loại xoay ngóc 9W
Đèn Led Downlight kim loại xoay ngóc 9W
D AT01L XG 95/9W

Đèn Led Downlight kim loại xoay ngóc 9W

316,000 ₫
Đèn Led Downlight kim loại 9W
Đèn Led Downlight kim loại 9W
D AT04L 90/9W (E)

Đèn Led Downlight kim loại 9W

131,000 ₫
Đèn Led Downlight kim loại 7W
Đèn Led Downlight kim loại 7W
D AT04L 90/7W (E)

Đèn Led Downlight kim loại 7W

124,000 ₫
Đèn Led Downlight kim loại 5W
Đèn Led Downlight kim loại 5W
D AT04L 90/5W (E)

Đèn Led Downlight kim loại 5W

118,000 ₫
Đèn Led Downlight kim loại 7W (viền vàng)
Đèn Led Downlight kim loại 7W (viền vàng)
D AT10L 90/7W (E)

Đèn Led Downlight kim loại 7W (viền vàng)

Giá: liên hệ
Đèn Led Downlight kim loại 7W (viền bạc)
Đèn Led Downlight kim loại 7W (viền bạc)
D AT10L 90/7W (E)

Đèn Led Downlight kim loại 7W (viền bạc)

Giá: liên hệ
Đèn Led Downlight kim loại 9W (viền vàng)
Đèn Led Downlight kim loại 9W (viền vàng)
D AT10L 110/9W (E)

Đèn Led Downlight kim loại 9W (viền vàng)

Giá: liên hệ
Đèn Led Downlight kim loại 9W (viền vàng)
Đèn Led Downlight kim loại 9W (viền vàng)
D AT10L 110/9W (E)

Đèn Led Downlight kim loại 9W (viền vàng)

Giá: liên hệ