• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn LED đổi mới sáng tạo

Đèn led hình bông hoa 13W
Đèn led hình bông hoa 13W
D PG01L/13W

Đèn led hình bông hoa 13W

1,055,000 ₫
Đèn LED Nhật Quang 5W
Đèn LED Nhật Quang 5W
D NH.Q01L/5W

Đèn LED Nhật Quang 5W

547,000 ₫
Đèn LED Nguyệt Quang 5W
Đèn LED Nguyệt Quang 5W
D NG.Q02L/5W

Đèn LED Nguyệt Quang 5W

596,000 ₫
Đèn LED Liên Quang 5W
Đèn LED Liên Quang 5W
D L.Q03L/5W

Đèn LED Liên Quang 5W

624,000 ₫
Đèn LED Mỹ quang 10W
Đèn LED Mỹ quang 10W
D M.Q04L/10W

Đèn LED Mỹ quang 10W

1,041,000 ₫
Đèn LED Vân Quang 10W
Đèn LED Vân Quang 10W
D V.Q05L/10W

Đèn LED Vân Quang 10W

1,095,000 ₫
Đèn LED Treo D380
Đèn LED Treo D380
D T D380/20W

Đèn LED Treo D380

1,326,000 ₫
Đèn bàn phòng ngủ 9W
Đèn bàn phòng ngủ 9W
D PN01L/9W

Đèn bàn phòng ngủ 9W

1,326,000 ₫
Đèn Led treo C380 20W
Đèn Led treo C380 20W
D T C380/20W

Đèn Led treo C380 20W

2,129,000 ₫
Đèn LED Bình Phong 14W
Đèn LED Bình Phong 14W
D BP01L/14W

Đèn LED Bình Phong 14W

1,922,000 ₫
Đèn LED Kim Tinh 30W
Đèn LED Kim Tinh 30W
D K.T06L/30W

Đèn LED Kim Tinh 30W

3,601,000 ₫
Đèn LED Hỏa Tinh 50W
Đèn LED Hỏa Tinh 50W
D H.T07L/50W

Đèn LED Hỏa Tinh 50W

3,908,000 ₫
Đèn LED thả trần 9W
Đèn LED thả trần 9W
BD TT01L 240/9W

Đèn LED thả trần 9W

703,000 ₫
Đèn LED thả trần 9W
Đèn LED thả trần 9W
BD TT02L 220/9W

Đèn LED thả trần 9W

703,000 ₫
Đèn LED thả trần 7W
Đèn LED thả trần 7W
BD TT03L 90/7W

Đèn LED thả trần 7W

Giá: liên hệ
Đèn LED thả trần TT04L
Đèn LED thả trần TT04L
BD TT04L 400/01

Đèn LED thả trần TT04L

Giá: liên hệ