• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn LED Chiếu Pha/Chiếu Điểm

  • 1
Đèn pha LED 70W
Đèn pha LED 70W
D CP03L/70W (SS)

Đèn pha LED 70W

1,522,000 ₫
Đèn pha LED 100W
Đèn pha LED 100W
D CP03L/100W (SS)

Đèn pha LED 100W

2,110,000 ₫
Đèn pha LED 150W
Đèn pha LED 150W
D CP03L/150W (SS)

Đèn pha LED 150W

2,984,000 ₫
Đèn pha LED 200W
Đèn pha LED 200W
D CP03L/200W

Đèn pha LED 200W

4,708,000 ₫
Đèn pha LED 10W
Đèn pha LED 10W
D CP05L/10W (SS)

Đèn pha LED 10W

259,600 ₫
Đèn pha LED 20W
Đèn pha LED 20W
D CP05L/20W

Đèn pha LED 20W

382,800 ₫
Đèn pha LED 30W
Đèn pha LED 30W
D CP05L/30W

Đèn pha LED 30W

481,800 ₫
Đèn pha LED 50W
Đèn pha LED 50W
D CP05L/50W (SS)

Đèn pha LED 50W

600,600 ₫
Đèn LED Tracklight 8W
Đèn LED Tracklight 8W
D TRL03L/8W

Đèn LED Tracklight 8W

405,000 ₫
Đèn LED Tracklight 14W
Đèn LED Tracklight 14W
D TRL03L/14W

Đèn LED Tracklight 14W

607,000 ₫
  • 1