• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn led âm trần - mẫu E - I

  • 1
Đèn âm trần 6w mẫu I
Đèn âm trần 6w mẫu I
35%
DL-I06S

Đèn âm trần 6w mẫu I

218,400 ₫ 336,000 ₫
Đèn âm trần 6w mẫu E
Đèn âm trần 6w mẫu E
35%
DL-E06S

Đèn âm trần 6w mẫu E

218,400 ₫ 336,000 ₫
Đèn âm trần 9w mẫu I
Đèn âm trần 9w mẫu I
35%
DL-I09S

Đèn âm trần 9w mẫu I

256,750 ₫ 395,000 ₫
Đèn âm trần 9w mẫu E
Đèn âm trần 9w mẫu E
35%
DL-E09S

Đèn âm trần 9w mẫu E

256,750 ₫ 395,000 ₫
Đèn âm trần 11w mẫu I
Đèn âm trần 11w mẫu I
35%
DL-I11S

Đèn âm trần 11w mẫu I

292,500 ₫ 450,000 ₫
Đèn âm trần 11w mẫu E
Đèn âm trần 11w mẫu E
35%
DL-E11S

Đèn âm trần 11w mẫu E

292,500 ₫ 450,000 ₫
Đèn âm trần 15w mẫu I
Đèn âm trần 15w mẫu I
35%
DL-I15S

Đèn âm trần 15w mẫu I

442,000 ₫ 680,000 ₫
Đèn âm trần 15w mẫu E
Đèn âm trần 15w mẫu E
35%
DL-E15S

Đèn âm trần 15w mẫu E

442,000 ₫ 680,000 ₫
Đèn âm trần 18w mẫu I
Đèn âm trần 18w mẫu I
35%
DL-I18S

Đèn âm trần 18w mẫu I

475,800 ₫ 732,000 ₫
Đèn âm trần 18w mẫu E
Đèn âm trần 18w mẫu E
35%
DL-E18S

Đèn âm trần 18w mẫu E

475,800 ₫ 732,000 ₫
  • 1