• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn lắp mới

  • 1
Đèn T5 không chóa phản quang 0m6
Đèn T5 không chóa phản quang 0m6
T5LM0M6

Đèn T5 không chóa phản quang 0m6

Giá: liên hệ
Đèn T5 không chóa phản quang 1m2
Đèn T5 không chóa phản quang 1m2
T5LM1M2

Đèn T5 không chóa phản quang 1m2

Giá: liên hệ
Đèn T5 có chóa phản quang 0m6
Đèn T5 có chóa phản quang 0m6
T5PLM0M6

Đèn T5 có chóa phản quang 0m6

Giá: liên hệ
Đèn T5 có chóa phản quang 1m2
Đèn T5 có chóa phản quang 1m2
T5PLM1M2

Đèn T5 có chóa phản quang 1m2

Giá: liên hệ
Đèn T5 đôi có chóa phản quang 1m2
Đèn T5 đôi có chóa phản quang 1m2
T5PLMD1M2

Đèn T5 đôi có chóa phản quang 1m2

Giá: liên hệ
Đèn T5 đơn có chụp mica 1m2
Đèn T5 đơn có chụp mica 1m2
T5LMM1M2

Đèn T5 đơn có chụp mica 1m2

Giá: liên hệ
Đèn T5 phản quang có chụp mica 1m2
Đèn T5 phản quang có chụp mica 1m2
T5PLMM1M2

Đèn T5 phản quang có chụp mica 1m2

Giá: liên hệ
Đèn T5 đôi phản quang có chụp mica
Đèn T5 đôi phản quang có chụp mica
T5PLMMD1M2

Đèn T5 đôi phản quang có chụp mica

Giá: liên hệ
Đèn T5 đơn có chụp mica 1m2
Đèn T5 đơn có chụp mica 1m2
T5LMM1M2

Đèn T5 đơn có chụp mica 1m2

Giá: liên hệ
Đèn T5 đôi có chụp mica 1m2
Đèn T5 đôi có chụp mica 1m2
T5LMDM1M2

Đèn T5 đôi có chụp mica 1m2

Giá: liên hệ
Đèn T5 chống thấm IP65 0m6
Đèn T5 chống thấm IP65 0m6
T5IP0M6

Đèn T5 chống thấm IP65 0m6

Giá: liên hệ
Đèn T5 chống thấm IP65 1m2
Đèn T5 chống thấm IP65 1m2
T5IP1M2

Đèn T5 chống thấm IP65 1m2

Giá: liên hệ
  • 1