• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn huỳnh quang

Đèn huỳnh quang kiểu Batten
Đèn huỳnh quang kiểu Batten
TTF 114

Đèn huỳnh quang kiểu Batten

163,000 ₫
Đèn huỳnh quang kiểu Batten
Đèn huỳnh quang kiểu Batten
TTF 214

Đèn huỳnh quang kiểu Batten

296,000 ₫
Đèn huỳnh quang kiểu Batten
Đèn huỳnh quang kiểu Batten
TTF 128

Đèn huỳnh quang kiểu Batten

172,000 ₫
Đèn huỳnh quang kiểu Batten
Đèn huỳnh quang kiểu Batten
TTF 228

Đèn huỳnh quang kiểu Batten

394,000 ₫
Đèn huỳnh quang siêu mỏng
Đèn huỳnh quang siêu mỏng
DTF 120

Đèn huỳnh quang siêu mỏng

128,000 ₫
Đèn huỳnh quang siêu mỏng
Đèn huỳnh quang siêu mỏng
DTF 220

Đèn huỳnh quang siêu mỏng

158,000 ₫
Đèn huỳnh quang siêu mỏng
Đèn huỳnh quang siêu mỏng
DTF 140

Đèn huỳnh quang siêu mỏng

149,000 ₫
Đèn huỳnh quang siêu mỏng
Đèn huỳnh quang siêu mỏng
DTF 240

Đèn huỳnh quang siêu mỏng

256,000 ₫