Đèn Exit và đèn khẩn cấp › Duhal

Đèn Exit và đèn khẩn cấp

  • 1
Đèn thoát hiểm 1x8W, lưu 2-3h
SNB 310-T5

Đèn thoát hiểm 1x8W, lưu 2-3h

814,000 ₫
Đèn thoát hiểm 6W, lưu  2-3h
SNB 310-LED

Đèn thoát hiểm 6W, lưu 2-3h

876,000 ₫
Đèn khẩn cấp 2x3W, lưu trên 3h
SNC 805-LED

Đèn khẩn cấp 2x3W, lưu trên 3h

2,359,000 ₫
  • 1