Đèn Downlight › Philips

Đèn Downlight

59514 Slimlit 12W 27K/40K/65K Vuông  Ø120 220v
59514 Slimlit 12W

59514 Slimlit 12W 27K/40K/65K Vuông Ø120 220v

203,900 ₫
59511 Slimlit 12W 27K/40K/65K Ø120 220v
59511 Slimlit 12W

59511 Slimlit 12W 27K/40K/65K Ø120 220v

203,900 ₫
47040/47041/47042 - 5W - 27K/40K/65K Ø70 Trắng
47040/47041/47042 - 5W

47040/47041/47042 - 5W - 27K/40K/65K Ø70 Trắng

125,000 ₫
47030/47031/47032 - 3W - 27K/40K/65K Ø70 Trắng
47030/47031/47032 - 3W

47030/47031/47032 - 3W - 27K/40K/65K Ø70 Trắng

109,500 ₫
Downlight LED 12 DN024B - 20W/3000K/4000K/6500K Ø183
Downlight LED12 DN024B - 20W

Downlight LED 12 DN024B - 20W/3000K/4000K/6500K Ø183

336,700 ₫
Downlight LED 9 DN024B - 15W/3000K/4000K/6500K Ø158
Downlight LED 9 DN024B - 15W

Downlight LED 9 DN024B - 15W/3000K/4000K/6500K Ø158

239,700 ₫
Downlight LED 6 DN024B - 11W/3000K/4000K/6500K Ø133
Downlight LED 6 DN024B - 11W

Downlight LED 6 DN024B - 11W/3000K/4000K/6500K Ø133

159,500 ₫
Downlight LED 44083 - 9W/2700K/6500K Ø120
Downlight LED 44083 - 9W

Downlight LED 44083 - 9W/2700K/6500K Ø120

153,700 ₫
Downlight LED 44082 - 7W/2700K/6500K Ø105
Downlight LED 44082 - 7W

Downlight LED 44082 - 7W/2700K/6500K Ø105

122,500 ₫
Downlight LED 44081 - 5W/2700K/6500K Ø90
Downlight LED 44081 - 5W

Downlight LED 44081 - 5W/2700K/6500K Ø90

107,000 ₫
Downlight LED 44080 - 3.5W/2700K/6500K Ø80
Downlight LED 44080 - 3.5W

Downlight LED 44080 - 3.5W/2700K/6500K Ø80

89,500 ₫
80083 Downlight LED 8W 2700K/4000K/6500K 230V Ø125
80083 Downlight LED 8W

80083 Downlight LED 8W 2700K/4000K/6500K 230V Ø125

317,500 ₫
80082 Downlight LED 6.5W 2700K/4000K/6500K 230V Ø105
80082 Downlight LED 6.5W

80082 Downlight LED 6.5W 2700K/4000K/6500K 230V Ø105

265,800 ₫
80081 Downlight LED 5W 2700K/4000K/6500K 230V Ø95
80081 Downlight LED 5W

80081 Downlight LED 5W 2700K/4000K/6500K 230V Ø95

207,500 ₫
80080 Downlight LED 3.5W 2700K/4000K/6500K 230V Ø80
80080 Downlight LED 3.5W

80080 Downlight LED 3.5W 2700K/4000K/6500K 230V Ø80

169,500 ₫
Đèn Downlight EssentialLed 66069 20x0.5W 6500K 230V đ.kính 130
66069 Downlight Essential Led

Đèn Downlight EssentialLed 66069 20x0.5W 6500K 230V đ.kính 130

862,000 ₫
Đèn Downlight EssentialLed 66068 15x0.5W 6500K 230V đ.kính 100
66068 Downlight Essential Led

Đèn Downlight EssentialLed 66068 15x0.5W 6500K 230V đ.kính 100

675,700 ₫
Đèn Downlight EssentialLed 66067 12x0.5W 6500K 230V đ.kính 90
66067 Downlight Essential Led

Đèn Downlight EssentialLed 66067 12x0.5W 6500K 230V đ.kính 90

500,400 ₫
Đèn Downlight EssentialLed 66065 20x0.5W 2700K 230V đ.kính 130
66065 Downlight Essential Led

Đèn Downlight EssentialLed 66065 20x0.5W 2700K 230V đ.kính 130

862,000 ₫
Đèn Downlight EssentialLed 66064 15x0.5W 2700K 230V đ.kính 100
66064 Downlight Essential Led

Đèn Downlight EssentialLed 66064 15x0.5W 2700K 230V đ.kính 100

675,700 ₫