• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn Downlight

Downlight  Led 77113 Essential 7.5w 65K đ.kính 125
Downlight  Led 77113 Essential 7.5w 65K đ.kính 125
Led 77113 Essential 7.5w

Downlight Led 77113 Essential 7.5w 65K đ.kính 125

361,500 ₫
Đèn Downlight EssentialLed 66063 12x0.5W 2700K 230V đ.kính 90
Đèn Downlight EssentialLed 66063 12x0.5W 2700K 230V đ.kính 90
66063 Downlight Essential Led

Đèn Downlight EssentialLed 66063 12x0.5W 2700K 230V đ.kính 90

500,400 ₫
Đèn Downlight EssentialLed 66064 15x0.5W 2700K 230V đ.kính 100
Đèn Downlight EssentialLed 66064 15x0.5W 2700K 230V đ.kính 100
66064 Downlight Essential Led

Đèn Downlight EssentialLed 66064 15x0.5W 2700K 230V đ.kính 100

675,700 ₫
Đèn Downlight EssentialLed 66065 20x0.5W 2700K 230V đ.kính 130
Đèn Downlight EssentialLed 66065 20x0.5W 2700K 230V đ.kính 130
66065 Downlight Essential Led

Đèn Downlight EssentialLed 66065 20x0.5W 2700K 230V đ.kính 130

862,000 ₫
Đèn Downlight EssentialLed 66067 12x0.5W 6500K 230V đ.kính 90
Đèn Downlight EssentialLed 66067 12x0.5W 6500K 230V đ.kính 90
66067 Downlight Essential Led

Đèn Downlight EssentialLed 66067 12x0.5W 6500K 230V đ.kính 90

500,400 ₫
Đèn Downlight EssentialLed 66068 15x0.5W 6500K 230V đ.kính 100
Đèn Downlight EssentialLed 66068 15x0.5W 6500K 230V đ.kính 100
66068 Downlight Essential Led

Đèn Downlight EssentialLed 66068 15x0.5W 6500K 230V đ.kính 100

675,700 ₫
Đèn Downlight EssentialLed 66069 20x0.5W 6500K 230V đ.kính 130
Đèn Downlight EssentialLed 66069 20x0.5W 6500K 230V đ.kính 130
66069 Downlight Essential Led

Đèn Downlight EssentialLed 66069 20x0.5W 6500K 230V đ.kính 130

862,000 ₫
80080 Downlight LED 3.5W 2700K/4000K/6500K 230V Ø80
80080 Downlight LED 3.5W 2700K/4000K/6500K 230V Ø80
80080 Downlight LED 3.5W

80080 Downlight LED 3.5W 2700K/4000K/6500K 230V Ø80

169,500 ₫
80081 Downlight LED 5W 2700K/4000K/6500K 230V Ø95
80081 Downlight LED 5W 2700K/4000K/6500K 230V Ø95
80081 Downlight LED 5W

80081 Downlight LED 5W 2700K/4000K/6500K 230V Ø95

207,500 ₫
80082 Downlight LED 6.5W 2700K/4000K/6500K 230V Ø105
80082 Downlight LED 6.5W 2700K/4000K/6500K 230V Ø105
80082 Downlight LED 6.5W

80082 Downlight LED 6.5W 2700K/4000K/6500K 230V Ø105

265,800 ₫
80083 Downlight LED 8W 2700K/4000K/6500K 230V Ø125
80083 Downlight LED 8W 2700K/4000K/6500K 230V Ø125
80083 Downlight LED 8W

80083 Downlight LED 8W 2700K/4000K/6500K 230V Ø125

317,500 ₫