• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn chùm Các Loại

Đèn Chùm Nến Đá Tự Nhiên Ø 1150 x H1800 + 500 - E14 x 24 Lamp
Đèn Chùm Nến Đá Tự Nhiên Ø 1150 x H1800 + 500 - E14 x 24 Lamp
NC 9921/12 + 6 + 6 LED ( 49 Large crystals - k9, 18 Smal crystals - k9 )

Đèn Chùm Nến Đá Tự Nhiên Ø 1150 x H1800 + 500 - E14 x 24 Lamp

59,900,000 ₫
Đèn Chùm Nến Đá Tự Nhiên Ø 1150 x H1600 + 500 - E14 x 24 Lamp
Đèn Chùm Nến Đá Tự Nhiên Ø 1150 x H1600 + 500 - E14 x 24 Lamp
NC 9922/12 + 6 + 6 LED ( 37 Large crystals - k9, 24 Smal crystals - k9 )

Đèn Chùm Nến Đá Tự Nhiên Ø 1150 x H1600 + 500 - E14 x 24 Lamp

51,900,000 ₫
Đèn Chùm Nến Đá Tự Nhiên Ø 1000 x H750 + 300 - E14 x 15 Lamp
Đèn Chùm Nến Đá Tự Nhiên Ø 1000 x H750 + 300 - E14 x 15 Lamp
NC9921/10+5 LED ( 26 Large crystals - k9, 10 Smal crystals - k9 )

Đèn Chùm Nến Đá Tự Nhiên Ø 1000 x H750 + 300 - E14 x 15 Lamp

33,300,000 ₫
Đèn Chùm Nến Đá Tự Nhiên Ø 800 x H600 + 300 - E14 x 8 Lamp
Đèn Chùm Nến Đá Tự Nhiên Ø 800 x H600 + 300 - E14 x 8 Lamp
NC9921/8 LED ( 21 Large crystals - k9 )

Đèn Chùm Nến Đá Tự Nhiên Ø 800 x H600 + 300 - E14 x 8 Lamp

19,800,000 ₫