Đèn chống thấm › Duhal

Đèn chống thấm

  • 1
Đèn chống thấm 2x36W T8
LSI 240

Đèn chống thấm 2x36W T8

788,000 ₫
Đèn chống thấm 1x36W T8
LSI 140

Đèn chống thấm 1x36W T8

580,000 ₫
Đèn chống thấm 2x18W T8
LSI 220

Đèn chống thấm 2x18W T8

692,000 ₫
Đèn chống thấm  1x18W T8
LSI 120

Đèn chống thấm 1x18W T8

524,000 ₫
  • 1