• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn chiếu sáng cảnh quan

Đèn chiếu sáng cảnh quang  PAR38 9W
Đèn chiếu sáng cảnh quang  PAR38 9W
30%
PRGK13/80

Đèn chiếu sáng cảnh quang PAR38 9W

592,550 ₫ 846,500 ₫
Đèn chiếu sáng cảnh quang PAR38 9W
Đèn chiếu sáng cảnh quang PAR38 9W
30%
PRGL13/80

Đèn chiếu sáng cảnh quang PAR38 9W

592,550 ₫ 846,500 ₫
Đèn chiếu sáng cảnh quan 3W
Đèn chiếu sáng cảnh quan 3W
30%
PLLI3L

Đèn chiếu sáng cảnh quan 3W

379,400 ₫ 542,000 ₫
Đèn chiếu sáng cảnh quan 3W
Đèn chiếu sáng cảnh quan 3W
30%
PLLJ3L

Đèn chiếu sáng cảnh quan 3W

379,400 ₫ 542,000 ₫
Đèn chiếu sáng cảnh quang 9W
Đèn chiếu sáng cảnh quang 9W
30%
PRGM13/80

Đèn chiếu sáng cảnh quang 9W

592,550 ₫ 846,500 ₫
Đèn Led chiếu sáng cảnh quan 60W
Đèn Led chiếu sáng cảnh quan 60W
30%
PFCA60L

Đèn Led chiếu sáng cảnh quan 60W

6,438,600 ₫ 9,198,000 ₫
Đèn Led chiếu sáng cảnh quan 18W
Đèn Led chiếu sáng cảnh quan 18W
30%
PFCB18L

Đèn Led chiếu sáng cảnh quan 18W

1,666,000 ₫ 2,380,000 ₫
Đèn Led chiếu sáng cảnh quan 18W
Đèn Led chiếu sáng cảnh quan 18W
30%
PFCB18L/RGB

Đèn Led chiếu sáng cảnh quan 18W

1,832,600 ₫ 2,618,000 ₫
Đèn Led chiếu sáng cảnh quan 3W
Đèn Led chiếu sáng cảnh quan 3W
30%
PPLA3L

Đèn Led chiếu sáng cảnh quan 3W

895,300 ₫ 1,279,000 ₫
Đèn Led chiếu sáng cảnh quan 3W
Đèn Led chiếu sáng cảnh quan 3W
30%
PPLA3L/RGB

Đèn Led chiếu sáng cảnh quan 3W

1,209,600 ₫ 1,728,000 ₫
Đèn Led thanh chiếu sáng cảnh quan 12W
Đèn Led thanh chiếu sáng cảnh quan 12W
30%
PWWA12L-24

Đèn Led thanh chiếu sáng cảnh quan 12W

996,100 ₫ 1,423,000 ₫
Đèn Led thanh chiếu sáng cảnh quan 12W
Đèn Led thanh chiếu sáng cảnh quan 12W
30%
PWWA12L/RGB

Đèn Led thanh chiếu sáng cảnh quan 12W

1,465,800 ₫ 2,094,000 ₫
Đèn Led thanh chiếu sáng cảnh quan 12W
Đèn Led thanh chiếu sáng cảnh quan 12W
30%
PWWA12L

Đèn Led thanh chiếu sáng cảnh quan 12W

1,367,100 ₫ 1,953,000 ₫
Đèn Led thanh chiếu sáng cảnh quan 15W
Đèn Led thanh chiếu sáng cảnh quan 15W
30%
PWWA15L-24

Đèn Led thanh chiếu sáng cảnh quan 15W

1,037,400 ₫ 1,482,000 ₫
Đèn Led thanh chiếu sáng cảnh quan 15W
Đèn Led thanh chiếu sáng cảnh quan 15W
30%
PWWA15L/RGB

Đèn Led thanh chiếu sáng cảnh quan 15W

1,557,500 ₫ 2,225,000 ₫
Đèn Led thanh chiếu sáng cảnh quan 15W
Đèn Led thanh chiếu sáng cảnh quan 15W
30%
PWWA15L

Đèn Led thanh chiếu sáng cảnh quan 15W

1,407,700 ₫ 2,011,000 ₫