Đèn cao áp và đèn pha › Paragon

Đèn cao áp và đèn pha

Bộ đèn pha sân tennis 400W
30%
PTCA40065L

Bộ đèn pha sân tennis 400W

19,764,500 ₫ 28,235,000 ₫
Bộ đèn pha không thấm nước 250W
30%
POFA250L

Bộ đèn pha không thấm nước 250W

5,180,700 ₫ 7,401,000 ₫
Bộ đèn pha không thấm nước 200W
30%
POFA200L

Bộ đèn pha không thấm nước 200W

4,022,900 ₫ 5,747,000 ₫
Bộ đèn pha không thấm nước 150W
30%
POFA150L

Bộ đèn pha không thấm nước 150W

3,359,300 ₫ 4,799,000 ₫
Bộ đèn pha không thấm nước 100W
30%
POFA100L

Bộ đèn pha không thấm nước 100W

2,571,800 ₫ 3,674,000 ₫
Bộ đèn pha cao áp LED 300W
30%
PHMA30065L

Bộ đèn pha cao áp LED 300W

11,292,400 ₫ 16,132,000 ₫
Bộ đèn pha âm trần 120W
30%
PUCG12065L

Bộ đèn pha âm trần 120W

3,710,000 ₫ 5,300,000 ₫
Bộ đèn pha âm trần 120W
30%
PUCH12065L

Bộ đèn pha âm trần 120W

3,710,000 ₫ 5,300,000 ₫
Bộ đèn pha cao áp không thấm nước RxS7
30%
PUCF15065 RxS7 150W metal halide

Bộ đèn pha cao áp không thấm nước RxS7

2,520,000 ₫ 3,600,000 ₫
Bộ đèn pha cao áp không thấm nước RxS7
30%
PUCF15065 RxS7 70W metal halide

Bộ đèn pha cao áp không thấm nước RxS7

2,356,200 ₫ 3,366,000 ₫
Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x E40
30%
PUCC40065 E40 400W sodium

Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x E40

2,040,500 ₫ 2,915,000 ₫
Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x E40
30%
PUCC40065 E40 250W metal halide

Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x E40

1,838,200 ₫ 2,626,000 ₫
Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x E40
30%
PUCC40065 E40 250W sodium

Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x E40

1,850,100 ₫ 2,643,000 ₫
Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x E40
30%
PUCD40065 E40 400W sodium

Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x E40

2,110,500 ₫ 3,015,000 ₫
Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x E40
30%
PUCD40065 E40 250W sodium

Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x E40

1,920,100 ₫ 2,743,000 ₫
Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x E40
30%
PUCD40065 E40 250W metal halide

Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x E40

1,908,200 ₫ 2,726,000 ₫
Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x RxS7
30%
PUCA15065 RxS7 150W metal halide

Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x RxS7

2,310,000 ₫ 3,300,000 ₫
Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x RxS7
30%
PUCB15065 Rxs7 150W metal halide

Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x RxS7

2,310,000 ₫ 3,300,000 ₫
Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x RxS7
30%
PUCE15065 RxS7 150W metal halide

Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x RxS7

2,520,000 ₫ 3,600,000 ₫
Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x RxS7
30%
PUCE15065 RxS7 70W metal halide

Bộ đèn pha cao áp không thấm nước 1 x RxS7

2,146,200 ₫ 3,066,000 ₫
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
30%
PHBQ355AL 150W sodium

Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40

901,600 ₫ 1,288,000 ₫
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
30%
PHBQ355AL 150W metal halide

Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40

782,600 ₫ 1,118,000 ₫
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
30%
PHBQ355AL 105W compact

Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40

421,400 ₫ 602,000 ₫
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
30%
PHBQ355AL 65W compact

Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40

326,200 ₫ 466,000 ₫
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
30%
PHBR355AL 150W Sodium

Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40

772,800 ₫ 1,104,000 ₫