• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn cao áp và đèn pha

Đèn chiếu sáng cảnh quang 1 x G12
Đèn chiếu sáng cảnh quang 1 x G12
30%
PRGJ150

Đèn chiếu sáng cảnh quang 1 x G12

1,307,600 ₫ 1,868,000 ₫
Đèn sân tennis 1xE40
Đèn sân tennis 1xE40
30%
POLG40065

Đèn sân tennis 1xE40

2,232,300 ₫ 3,189,000 ₫
đèn cao áp E40 250W  metal halide
đèn cao áp E40 250W  metal halide
30%
PHBE510AL

đèn cao áp E40 250W metal halide

1,640,800 ₫ 2,344,000 ₫
E40 250W (Metal halide) Đèn cao áp treo trần
E40 250W (Metal halide) Đèn cao áp treo trần
30%
PHBF420AL

E40 250W (Metal halide) Đèn cao áp treo trần

1,831,200 ₫ 2,616,000 ₫
cao áp treo trần E40  250W  metal halide
cao áp treo trần E40  250W  metal halide
30%
PHBG420AL

cao áp treo trần E40 250W metal halide

1,617,000 ₫ 2,310,000 ₫
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
30%
PHBS505AL

Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40

3,798,200 ₫ 5,426,000 ₫
Đèn cao áp treo trần E40 250W (metal halide)
Đèn cao áp treo trần E40 250W (metal halide)
30%
PHBA420PC

Đèn cao áp treo trần E40 250W (metal halide)

1,359,400 ₫ 1,942,000 ₫
Đèn cao áp treo trần E40 250W (metal halide)
Đèn cao áp treo trần E40 250W (metal halide)
30%
PHBC420PC

Đèn cao áp treo trần E40 250W (metal halide)

1,673,700 ₫ 2,391,000 ₫
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E27
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E27
30%
PHBB390AC

Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E27

1,382,500 ₫ 1,975,000 ₫
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E27
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E27
30%
PHBD380AC

Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E27

681,800 ₫ 974,000 ₫
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
30%
PHBI352AL

Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40

1,089,900 ₫ 1,557,000 ₫
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
30%
PHBM412AL

Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40

1,223,600 ₫ 1,748,000 ₫
đèn cao áp treo trần E40 max 250 W
đèn cao áp treo trần E40 max 250 W
30%
PHBJ380AL 45W (compact)

đèn cao áp treo trần E40 max 250 W

277,200 ₫ 396,000 ₫
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
30%
PHBL380AL

Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40

277,200 ₫ 396,000 ₫
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
30%
PHBN430AL 45W (compact)

Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40

395,500 ₫ 565,000 ₫
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
30%
PHBO430AL 45W (compact)

Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40

395,500 ₫ 565,000 ₫