• Trang chủ
 • Bảng giá
 • Tin tức
 • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn cao áp và đèn pha

Đèn pha Led 180W
Đèn pha Led 180W
ASD 180

Đèn pha Led 180W

13,768,000 ₫
Đèn pha Led 120W
Đèn pha Led 120W
ASD 120

Đèn pha Led 120W

9,576,000 ₫
Đèn pha Led 90W
Đèn pha Led 90W
ASD 90

Đèn pha Led 90W

7,886,000 ₫
Đèn pha Led 60W
Đèn pha Led 60W
ASD 60

Đèn pha Led 60W

6,241,000 ₫
Đèn pha Led 20W
Đèn pha Led 20W
DJ-A425

Đèn pha Led 20W

451,000 ₫
Đèn pha Led 10W
Đèn pha Led 10W
DJ-A424

Đèn pha Led 10W

271,000 ₫
Đèn pha Led 150W
Đèn pha Led 150W
DJ-A423

Đèn pha Led 150W

3,519,000 ₫
Đèn pha Led 100W
Đèn pha Led 100W
DJ-A422

Đèn pha Led 100W

2,176,000 ₫
Đèn pha Led 50W
Đèn pha Led 50W
DJ-A421

Đèn pha Led 50W

962,000 ₫
Đèn pha Led 30W
Đèn pha Led 30W
DJ-A420

Đèn pha Led 30W

639,000 ₫
Đèn pha Led 100W
Đèn pha Led 100W
DJ-A419

Đèn pha Led 100W

4,057,000 ₫
Đèn pha Led 70W
Đèn pha Led 70W
DJ-A418

Đèn pha Led 70W

2,321,000 ₫
Đèn pha Led 36W
Đèn pha Led 36W
DJ-A417

Đèn pha Led 36W

1,293,000 ₫
Đèn pha Led 150W
Đèn pha Led 150W
DJ-A416

Đèn pha Led 150W

3,892,000 ₫
Đèn pha Led 100W
Đèn pha Led 100W
DJ-A415

Đèn pha Led 100W

2,876,000 ₫
Đèn pha Led 200W
Đèn pha Led 200W
DJ-A414

Đèn pha Led 200W

4,809,000 ₫