• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn bán Nguyệt, bóng và máng T8, T5, chống Nổ, Exit, đèn sạc khẩn

ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT LED 20W
ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT LED 20W
ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT LED 20W

ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT LED 20W

180,000 ₫
ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT LED 40W
ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT LED 40W
ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT LED 40W

ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT LED 40W

220,000 ₫
BÓNG TUÝP T8 THUỶ TINH LED HUFA 20W
BÓNG TUÝP T8 THUỶ TINH LED HUFA 20W
BÓNG TUÝP T8 THUỶ TINH LED HUFA 20W

BÓNG TUÝP T8 THUỶ TINH LED HUFA 20W

80,000 ₫
BÓNG TUÝP T8 THUỶ TINH LED HUFA 28W 1.2m
BÓNG TUÝP T8 THUỶ TINH LED HUFA 28W 1.2m
BÓNG TUÝP T8 THUỶ TINH LED HUFA 28W

BÓNG TUÝP T8 THUỶ TINH LED HUFA 28W 1.2m

100,000 ₫
BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 10W
BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 10W
BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 10W

BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 10W

60,000 ₫
BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 18W 1.2m
BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 18W 1.2m
BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 18W

BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 18W 1.2m

67,000 ₫
BÓNG TUÝP T8 NHÔM 10W 0.6m
BÓNG TUÝP T8 NHÔM 10W 0.6m
BÓNG TUÝP T8 NHÔM 10W 0.6m

BÓNG TUÝP T8 NHÔM 10W 0.6m

98,000 ₫
BÓNG TUÝP T8 NHÔM 18W 1.2m
BÓNG TUÝP T8 NHÔM 18W 1.2m
BÓNG TUÝP T8 NHÔM 18W 1.2m

BÓNG TUÝP T8 NHÔM 18W 1.2m

120,000 ₫
ĐÈN TUÝP T8 LIỀN MÁNG HUFA 10W 0.6m
ĐÈN TUÝP T8 LIỀN MÁNG HUFA 10W 0.6m
ĐÈN TUÝP T8 LIỀN MÁNG HUFA 10W 0.6m

ĐÈN TUÝP T8 LIỀN MÁNG HUFA 10W 0.6m

100,000 ₫
ĐÈN TUÝP T8 LIỀN MÁNG HUFA 20W 1.2m
ĐÈN TUÝP T8 LIỀN MÁNG HUFA 20W 1.2m
ĐÈN TUÝP T8 LIỀN MÁNG HUFA 20W 1.2m

ĐÈN TUÝP T8 LIỀN MÁNG HUFA 20W 1.2m

120,000 ₫
ĐÈN TUÝP T5 LIỀN MÁNG HUFA 18W
ĐÈN TUÝP T5 LIỀN MÁNG HUFA 18W
ĐÈN TUÝP T5 LIỀN MÁNG HUFA 18W

ĐÈN TUÝP T5 LIỀN MÁNG HUFA 18W

120,000 ₫
MÁNG ĐÈN LED ĐƠN T8 HUFA 1.2M
MÁNG ĐÈN LED ĐƠN T8 HUFA 1.2M
MÁNG ĐÈN LED ĐƠN T8 HUFA 1.2M

MÁNG ĐÈN LED ĐƠN T8 HUFA 1.2M

44,000 ₫
MÁNG ĐÈN LED ĐƠN T8 HUFA 1.2M
MÁNG ĐÈN LED ĐƠN T8 HUFA 1.2M
MÁNG ĐÈN LED ĐƠN T8 HUFA 1.2M

MÁNG ĐÈN LED ĐƠN T8 HUFA 1.2M

40,000 ₫
MÁNG ĐÈN LED ĐÔI T8 HUFA 1.2M
MÁNG ĐÈN LED ĐÔI T8 HUFA 1.2M
MÁNG ĐÈN LED ĐÔI T8 HUFA 1.2M

MÁNG ĐÈN LED ĐÔI T8 HUFA 1.2M

90,000 ₫
ĐÈN CHỐNG NỔ HUFA 1B-1M2
ĐÈN CHỐNG NỔ HUFA 1B-1M2
ĐÈN CHỐNG NỔ HUFA 1B-1M2

ĐÈN CHỐNG NỔ HUFA 1B-1M2

1,170,000 ₫
ĐÈN CHỐNG NỔ HUFA 2B-1M2
ĐÈN CHỐNG NỔ HUFA 2B-1M2
ĐÈN CHỐNG NỔ HUFA 2B-1M2

ĐÈN CHỐNG NỔ HUFA 2B-1M2

1,500,000 ₫