Đèn Bàn LED & LED Dây › nVc Lighting

Đèn Bàn LED & LED Dây

  • 1
Đầu nối tiếp LED H5050-60
50%
Đầu nối tiếp LED H5050-60

Đầu nối tiếp LED H5050-60

18,800 ₫ 37,600 ₫
Cục nguồn LED H5050-60
50%
Cục nguồn LED H5050-60

Cục nguồn LED H5050-60

45,500 ₫ 91,000 ₫
LED dây 9W RED
50%
LED H5050-60 220V IP65

LED dây 9W RED

125,500 ₫ 251,000 ₫
LED dây 9W GREEN
50%
LED H5050-60 220V IP65

LED dây 9W GREEN

125,500 ₫ 251,000 ₫
LED dây 9W BLUE
50%
LED H5050-60 220V IP65

LED dây 9W BLUE

125,500 ₫ 251,000 ₫
LED dây 9W 6500K
50%
LED H5050-60 220V IP65

LED dây 9W 6500K

125,500 ₫ 251,000 ₫
LED dây 9W 3000K
50%
LED H5050-60 220V IP65

LED dây 9W 3000K

125,500 ₫ 251,000 ₫
  • 1