Đèn âm trần dạng tấm › VinaLED

Đèn âm trần dạng tấm

  • 1
Đèn Panel 80W (60x120cm)
35%
PL-DS80/ PL-DW80

Đèn Panel 80W (60x120cm)

3,009,500 ₫ 4,630,000 ₫
Đèn Panel 60W (60x120cm)
35%
PL-DS60/ PL-DW60

Đèn Panel 60W (60x120cm)

2,437,500 ₫ 3,750,000 ₫
Đèn Panel 45W (30x120cm)
35%
PL-DS4530

Đèn Panel 45W (30x120cm)

1,287,000 ₫ 1,980,000 ₫
Đèn Panel 45W (60x60cm)
35%
PL-DS4560/ PL-DW4560

Đèn Panel 45W (60x60cm)

1,287,000 ₫ 1,980,000 ₫
Đèn Panel 18W(30x30cm)
35%
PL-DS18/ PL-DW18

Đèn Panel 18W(30x30cm)

546,000 ₫ 840,000 ₫
Đèn Panel 15W (màu trắng)
35%
PL-BW15

Đèn Panel 15W (màu trắng)

516,750 ₫ 795,000 ₫
Đèn Panel 15W (màu bạc)
35%
PL-BS15

Đèn Panel 15W (màu bạc)

516,750 ₫ 795,000 ₫
Đèn Panel 12W (màu trắng)
35%
PL-BW12

Đèn Panel 12W (màu trắng)

397,800 ₫ 612,000 ₫
Đèn Panel 12W (màu bạc)
35%
PL-BS12

Đèn Panel 12W (màu bạc)

393,250 ₫ 605,000 ₫
Đèn Panel 7W (màu trắng)
35%
PL-BW7

Đèn Panel 7W (màu trắng)

273,000 ₫ 420,000 ₫
Đèn Panel 7W (màu bạc)
35%
PL-BS7

Đèn Panel 7W (màu bạc)

273,000 ₫ 420,000 ₫
Đèn Panel 18W (màu trắng)
35%
PL-AW18

Đèn Panel 18W (màu trắng)

557,700 ₫ 858,000 ₫
Đèn Panel 18W (màu bạc)
35%
PL-AS18

Đèn Panel 18W (màu bạc)

557,700 ₫ 858,000 ₫
Đèn Panel 15W (màu trắng)
35%
PL-AW15

Đèn Panel 15W (màu trắng)

516,750 ₫ 795,000 ₫
Đèn panel 15W (màu bạc)
35%
PL-AS15

Đèn panel 15W (màu bạc)

516,750 ₫ 795,000 ₫
Đèn panel 10W (màu trắng)
35%
PL-AW10

Đèn panel 10W (màu trắng)

367,250 ₫ 565,000 ₫
Đèn panel 10W (màu bạc)
35%
PL-AS10

Đèn panel 10W (màu bạc)

367,250 ₫ 565,000 ₫
Đèn panel 6W (màu trắng)
35%
PL-AW06S

Đèn panel 6W (màu trắng)

267,800 ₫ 412,000 ₫
Đèn panel 6W (màu bạc)
35%
PL-A06S

Đèn panel 6W (màu bạc)

267,800 ₫ 412,000 ₫
  • 1