• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Đèn âm sàn

  • 1
Đèn dưới nước 1 x G12
Đèn dưới nước 1 x G12
POLN7065

Đèn dưới nước 1 x G12

1,780,000 ₫
Đèn dưới nước 1 x G12
Đèn dưới nước 1 x G12
POLM7065

Đèn dưới nước 1 x G12

3,200,000 ₫
Đèn âm sàn 1xG12
Đèn âm sàn 1xG12
PRGX70

Đèn âm sàn 1xG12

3,698,000 ₫
Đèn âm sàn 1xG12
Đèn âm sàn 1xG12
PRGY150

Đèn âm sàn 1xG12

3,868,000 ₫
Đèn âm sàn 1xRxS7
Đèn âm sàn 1xRxS7
PRGZ70

Đèn âm sàn 1xRxS7

3,698,000 ₫
Đèn âm sàn 1xE40
Đèn âm sàn 1xE40
PRGAA70

Đèn âm sàn 1xE40

3,698,000 ₫
Đèn âm sàn 1xE40
Đèn âm sàn 1xE40
PRGBB150

Đèn âm sàn 1xE40

3,868,000 ₫
  • 1