Dây đơn mềm ruột đồng PVC › DAPHACO

Dây đơn mềm ruột đồng PVC

  • 1
Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 250
VCm - 250 (61x29/0.425) - 0.6/1kV

Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 250

582,510 ₫
Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 200
VCm - 200 (37 x 38/0.4253) - 0.6/1kV

Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 200

470,840 ₫
Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 22
VCm - 22 (7x27/0.38) - 0.6/1kV

Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 22

53,320 ₫
Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 14
VCm - 14 (120/0.38) - 0.6/1kV

Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 14

34,200 ₫
Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 8.0
VCm - 8.0 (112/0.3) - 0.6/1kV

Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 8.0

19,760 ₫
Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 1.0
VCm - 1.0 (1 x 32/0.2) - 300/500V

Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 1.0

2,710 ₫
Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 0.75
VCm - 0.75 (1 x 24/0.2) - 300/500V

Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 0.75

2,110 ₫
Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 0.5
VCm - 0.5 (1 x 16/0.2) - 300/500V

Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 0.5

1,590 ₫
  • 1