• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Dây đơn mềm ruột đồng PVC

Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 0.5
Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 0.5
VCm - 0.5 (1 x 16/0.2) - 300/500V

Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 0.5

1,590 ₫
Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 0.75
Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 0.75
VCm - 0.75 (1 x 24/0.2) - 300/500V

Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 0.75

2,110 ₫
Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 1.0
Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 1.0
VCm - 1.0 (1 x 32/0.2) - 300/500V

Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC VCm 1.0

2,710 ₫