• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Dây đơn cứng ruột đồng cách điện PVC

  • 1
Dây đơn cứng 12/10 - VC1
Dây đơn cứng 12/10 - VC1
12/10 - VC1

Dây đơn cứng 12/10 - VC1

2,480 ₫
Dây đơn cứng 16/10 - VC2
Dây đơn cứng 16/10 - VC2
16/10 - VC2

Dây đơn cứng 16/10 - VC2

4,660 ₫
Dây đơn cứng 20/10 - VC3
Dây đơn cứng 20/10 - VC3
20/10 - VC3

Dây đơn cứng 20/10 - VC3

7,040 ₫
Dây đơn cứng 26/10 - VC5
Dây đơn cứng 26/10 - VC5
26/10 - VC5

Dây đơn cứng 26/10 - VC5

11,680 ₫
  • 1