• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Dây đôi mềm ruột đồng cách điện PVC

  • 1
Dây đôi mền 2x16T
Dây đôi mền 2x16T
2X16T

Dây đôi mền 2x16T

2,560 ₫
Dây đôi mềm 2x24T
Dây đôi mềm 2x24T
2x24T

Dây đôi mềm 2x24T

3,610 ₫
Dây đôi mềm 2x32T
Dây đôi mềm 2x32T
2x32T

Dây đôi mềm 2x32T

4,640 ₫
Dây đôi mềm 2x30T
Dây đôi mềm 2x30T
2x30T

Dây đôi mềm 2x30T

6,640 ₫
  • 1