Dây cáp pha mềm 4 lõi ruột đồng › DAPHACO

Dây cáp pha mềm 4 lõi ruột đồng

Dây cáp pha mềm VVCm 4x6.0 - 300/500V
VVCm 4x6.0 (4x84/0.30)

Dây cáp pha mềm VVCm 4x6.0 - 300/500V

65,520 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm 4x1.0 - 300/500V
VVCm 4x1.0 (4x32/0.20)

Dây cáp pha mềm VVCm 4x1.0 - 300/500V

12,970 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm 4x4.0  - 300/500V
VVCm 4x4.0 (4x56/0.30)

Dây cáp pha mềm VVCm 4x4.0 - 300/500V

44,520 ₫