• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Dây cáp pha mềm 4 lõi ruột đồng

Dây cáp pha mềm VVCm 4x1.5 - 300/500V
Dây cáp pha mềm VVCm 4x1.5 - 300/500V
VVCm 4x1.5 (4x30/0.25)

Dây cáp pha mềm VVCm 4x1.5 - 300/500V

18,260 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm 4x2.5  - 300/500V
Dây cáp pha mềm VVCm 4x2.5  - 300/500V
VVCm 4x2.5 (4x50/0.25)

Dây cáp pha mềm VVCm 4x2.5 - 300/500V

28,840 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm 4x4.0  - 300/500V
Dây cáp pha mềm VVCm 4x4.0  - 300/500V
VVCm 4x4.0 (4x56/0.30)

Dây cáp pha mềm VVCm 4x4.0 - 300/500V

44,520 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm 4x1.0 - 300/500V
Dây cáp pha mềm VVCm 4x1.0 - 300/500V
VVCm 4x1.0 (4x32/0.20)

Dây cáp pha mềm VVCm 4x1.0 - 300/500V

12,970 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm 4x6.0 - 300/500V
Dây cáp pha mềm VVCm 4x6.0 - 300/500V
VVCm 4x6.0 (4x84/0.30)

Dây cáp pha mềm VVCm 4x6.0 - 300/500V

65,520 ₫