• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Dây cáp pha mềm 3 lõi ruột đồng

  • 1
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x8.0
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x8.0
VVCm - 3x8.0

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x8.0

62,620 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x11
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x11
VVCm - 3x11

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x11

84,790 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x14
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x14
VVCm - 3x14

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x14

105,700 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x22
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x22
VVCm - 3x22

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x22

163,170 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x10
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x10
VVCm - 3x10

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x10

77,620 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x16
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x16
VVCm - 3x16

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x16

121,870 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x25
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x25
VVCm - 3x25

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x25

184,710 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x35
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x35
VVCm - 3x35

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x35

255,740 ₫
  • 1