• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Dây cáp pha mềm 3 lõi ruột đồng

Dây cáp pha mềm Fa 3x1.5
Dây cáp pha mềm Fa 3x1.5
Fa 3x1.5

Dây cáp pha mềm Fa 3x1.5

10,170 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x2.5
Dây cáp pha mềm Fa 3x2.5
Fa 3x2.5

Dây cáp pha mềm Fa 3x2.5

15,390 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x4.0
Dây cáp pha mềm Fa 3x4.0
Fa 3x4.0

Dây cáp pha mềm Fa 3x4.0

21,820 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x5.0
Dây cáp pha mềm Fa 3x5.0
Fa 3x5.0

Dây cáp pha mềm Fa 3x5.0

24,970 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x6.0
Dây cáp pha mềm Fa 3x6.0
Fa 3x6.0

Dây cáp pha mềm Fa 3x6.0

31,450 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x8.0
Dây cáp pha mềm Fa 3x8.0
Fa 3x8.0

Dây cáp pha mềm Fa 3x8.0

45,430 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x10
Dây cáp pha mềm Fa 3x10
Fa 3x10

Dây cáp pha mềm Fa 3x10

58,290 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x14
Dây cáp pha mềm Fa 3x14
Fa 3x14

Dây cáp pha mềm Fa 3x14

69,130 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x16
Dây cáp pha mềm Fa 3x16
Fa 3x16

Dây cáp pha mềm Fa 3x16

80,270 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x25
Dây cáp pha mềm Fa 3x25
Fa 3x25

Dây cáp pha mềm Fa 3x25

116,340 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x35
Dây cáp pha mềm Fa 3x35
Fa 3x35

Dây cáp pha mềm Fa 3x35

159,010 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.0
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.0
VVCm - 3x1.0 (3x32/0.20) -300/500V

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.0

9,930 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.5
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.5
VVCm - 3x1.5 (3x30/0.25) -300/500V

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.5

10,260 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x2.5
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x2.5
VVCm - 3x2.5 (3x350/0.25) -300/500V

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x2.5

22,600 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x4.0
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x4.0
VVCm - 3x4.0 (3x56/0.30) -300/500V

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x4.0

34,170 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x6.0
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x6.0
VVCm - 3x6.0 (3x84/0.30) -300/500V

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x6.0

50,390 ₫