• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Dây cáp mạng, modular jack

Cáp mạng Cat5e, thùng 305m
Cáp mạng Cat5e, thùng 305m
35%
DCECAUTP4P3X

Cáp mạng Cat5e, thùng 305m

2,315,170 ₫ 3,561,800 ₫
Cáp mạng Cat6, thùng 305m
Cáp mạng Cat6, thùng 305m
35%
DC6CAUTP4P3X

Cáp mạng Cat6, thùng 305m

3,139,565 ₫ 4,830,100 ₫
Dây nhảy 1m Cat5e
Dây nhảy 1m Cat5e
DCEPCURJ01GYM

Dây nhảy 1m Cat5e

Giá: liên hệ 0 ₫
Dây nhảy 2m Cat5e, Màu Xanh Dương
Dây nhảy 2m Cat5e, Màu Xanh Dương
35%
DCEPCURJ02BLM

Dây nhảy 2m Cat5e, Màu Xanh Dương

69,355 ₫ 106,700 ₫
Dây nhảy 3m Cat5e, Màu Xanh Dương
Dây nhảy 3m Cat5e, Màu Xanh Dương
35%
DCEPCURJ03BLM

Dây nhảy 3m Cat5e, Màu Xanh Dương

91,520 ₫ 140,800 ₫
Dây nhảy 5m Cat5e, Màu Xanh Dương
Dây nhảy 5m Cat5e, Màu Xanh Dương
35%
DCEPCURJ05BLM

Dây nhảy 5m Cat5e, Màu Xanh Dương

115,830 ₫ 178,200 ₫
Dây nhảy 1m Cat6, Màu Xanh Dương
Dây nhảy 1m Cat6, Màu Xanh Dương
DC6PCURJ01BLM

Dây nhảy 1m Cat6, Màu Xanh Dương

Giá: liên hệ 0 ₫
Dây nhảy 2m Cat6
Dây nhảy 2m Cat6
35%
DC6PCURJ02BLM

Dây nhảy 2m Cat6

91,520 ₫ 140,800 ₫
Dây nhảy 3m Cat6, Màu Xanh Dương
Dây nhảy 3m Cat6, Màu Xanh Dương
35%
DC6PCURJ03BLM

Dây nhảy 3m Cat6, Màu Xanh Dương

105,105 ₫ 161,700 ₫
Dây nhảy 5m Cat6, Màu Xanh Dương
Dây nhảy 5m Cat6, Màu Xanh Dương
35%
DC6PCURJ05BLM

Dây nhảy 5m Cat6, Màu Xanh Dương

144,430 ₫ 222,200 ₫
Modular Jack RJ45, loại keystone Cat5e UTP, Màu Trắng
Modular Jack RJ45, loại keystone Cat5e UTP, Màu Trắng
35%
Modular Jack RJ45, loại keystone Cat6 UTP, Màu Trắng
Modular Jack RJ45, loại keystone Cat6 UTP, Màu Trắng
35%
Patch panel, 24 cổng Cat5e, bao gồm modular jack RJ45
Patch panel, 24 cổng Cat5e, bao gồm modular jack RJ45
35%
DCEPP24UKY1U

Patch panel, 24 cổng Cat5e, bao gồm modular jack RJ45

1,782,495 ₫ 2,742,300 ₫
Patch panel, 24 cổng Cat6, bao gồm modular jack RJ45
Patch panel, 24 cổng Cat6, bao gồm modular jack RJ45
35%
DC6PP24UKY1U

Patch panel, 24 cổng Cat6, bao gồm modular jack RJ45

2,909,335 ₫ 4,475,900 ₫
Cáp mạng Cat6
Cáp mạng Cat6
ACT4P6UCM3RBBU

Cáp mạng Cat6

Giá: liên hệ
Cáp mạng Cat6a
Cáp mạng Cat6a
ACCTTG4P6ASCM3RBU

Cáp mạng Cat6a

Giá: liên hệ