• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Dây cáp mạng ftp

  • 1
DÂY CÁP MẠNG FTP
DÂY CÁP MẠNG FTP
30%
NC5E-F10

DÂY CÁP MẠNG FTP

644,000 ₫ 920,000 ₫
DÂY CÁP MẠNG FTP NC5E
DÂY CÁP MẠNG FTP NC5E
30%
NC5E-F100

DÂY CÁP MẠNG FTP NC5E

1,750,000 ₫ 2,500,000 ₫
DÂY CÁP MẠNG FTP NC5E
DÂY CÁP MẠNG FTP NC5E
30%
NC5E-F100P

DÂY CÁP MẠNG FTP NC5E

2,275,000 ₫ 3,250,000 ₫
DÂY CÁP MẠNG FTP NC6
DÂY CÁP MẠNG FTP NC6
30%
NC6-F10

DÂY CÁP MẠNG FTP NC6

861,000 ₫ 1,230,000 ₫
DÂY CÁP MẠNG FTP NC6
DÂY CÁP MẠNG FTP NC6
30%
NC6-F100

DÂY CÁP MẠNG FTP NC6

2,275,000 ₫ 3,250,000 ₫
DÂY CÁP MẠNG FTP NC6
DÂY CÁP MẠNG FTP NC6
30%
NC6-F100P

DÂY CÁP MẠNG FTP NC6

2,800,000 ₫ 4,000,000 ₫
DÂY CÁP MẠNG FTP NC5E
DÂY CÁP MẠNG FTP NC5E
30%
NC5E-F100 O

DÂY CÁP MẠNG FTP NC5E

2,065,000 ₫ 2,950,000 ₫
DÂY CÁP MẠNG FTP NC6
DÂY CÁP MẠNG FTP NC6
30%
NC6-F100 O

DÂY CÁP MẠNG FTP NC6

2,695,000 ₫ 3,850,000 ₫
  • 1