Công tắc - Switch, IP66 › Schneider

Công tắc - Switch, IP66

  • 1
Công tắc có đế 3P 63A 500V IP66
S56SW363GY

Công tắc có đế 3P 63A 500V IP66

1,530,100 ₫
Công tắc có đế 3P 50A 500V IP66
35%
S56SW350GY

Công tắc có đế 3P 50A 500V IP66

994,565 ₫ 1,530,100 ₫
Công tắc có đế 3P 32A 500V IP66
35%
S56SW332GY

Công tắc có đế 3P 32A 500V IP66

878,735 ₫ 1,351,900 ₫
Công tắc có đế 3P 20A 500V IP66
35%
S56SW320GY

Công tắc có đế 3P 20A 500V IP66

878,735 ₫ 1,351,900 ₫
Công tắc có đế 3P 16A 500V IP66
35%
S56SW316GY

Công tắc có đế 3P 16A 500V IP66

687,115 ₫ 1,057,100 ₫
Công tắc có đế 3P 10A 500V IP66
35%
S56SW310GY

Công tắc có đế 3P 10A 500V IP66

574,145 ₫ 883,300 ₫
Công tắc có đế 2P 63A 500V IP66
35%
S56SW263GY

Công tắc có đế 2P 63A 500V IP66

785,785 ₫ 1,208,900 ₫
Công tắc có đế 2P 50A 500V IP66
35%
S56SW250GY

Công tắc có đế 2P 50A 500V IP66

785,785 ₫ 1,208,900 ₫
Công tắc có đế 2P 32A 500V IP66
35%
S56SW232GY

Công tắc có đế 2P 32A 500V IP66

609,180 ₫ 937,200 ₫
Công tắc có đế 2P 20A 500V IP66
35%
S56SW220GY

Công tắc có đế 2P 20A 500V IP66

609,180 ₫ 937,200 ₫
Công tắc có đế 1P 32A 250V IP66
35%
S56SW132GY

Công tắc có đế 1P 32A 250V IP66

521,950 ₫ 803,000 ₫
Công tắc có đế 1P 20A 250V IP66
35%
S56SW120GY

Công tắc có đế 1P 20A 250V IP66

500,500 ₫ 770,000 ₫
Công tắc có đế 1P 10A 250V IP66
35%
S56SW110GY

Công tắc có đế 1P 10A 250V IP66

416,845 ₫ 641,300 ₫
  • 1