Công tắc đồng hồ › Sino Vanlock

Công tắc đồng hồ

Hộp nối dây 235x235x80mm ( 9x9x3)
30%
E265/53

Hộp nối dây 235x235x80mm ( 9x9x3)

72,800 ₫ 104,000 ₫
Hộp nối dây 185x185x80mm ( 7x7x3)
30%
E265/43

Hộp nối dây 185x185x80mm ( 7x7x3)

47,600 ₫ 68,000 ₫
Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x80 (6x6x3)
30%
Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x50 (6x6x2)
30%
Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x80 (4x4x3)
30%
Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x50 (4x4x2)
30%
Hộp nối dây tự chống cháy 80x80x50 (3x3x2)
30%
Đế âm nhựa dùng cho mặt át kiểu A và B
30%
SG100/HA/HB

Đế âm nhựa dùng cho mặt át kiểu A và B

2,330 ₫ 3,320 ₫
Đế âm nhựa dùng cho mặt át kiểu M
30%
SG100/M

Đế âm nhựa dùng cho mặt át kiểu M

2,330 ₫ 3,320 ₫
Đế âm chứa át cài MCB loại rộng
30%
FC2-63

Đế âm chứa át cài MCB loại rộng

3,720 ₫ 5,280 ₫
Đế âm tự chống cháy dùng cho mặt át HA, HB
30%
Đế nổi nhựa dùng cho S1825SN, S18/2727
30%
Đế nổi nhựa chữ nhật cao S18; S186
30%
CK157RH

Đế nổi nhựa chữ nhật cao S18; S186

3,949 ₫ 5,599 ₫
Đế nổi nhựa chữ nhật thấp S18; S186
30%
Đế âm sắt dùng cho S18/2727, S1825SN, S68G25N
30%
Đế âm sắt dùng cho mặt chữ nhật
30%