• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Công tắc đồng hồ

Đế âm sắt dùng cho mặt chữ nhật
Đế âm sắt dùng cho mặt chữ nhật
30%
Đế âm sắt dùng cho S18/2727, S1825SN, S68G25N
Đế âm sắt dùng cho S18/2727, S1825SN, S68G25N
30%
Đế nổi nhựa chữ nhật thấp S18; S186
Đế nổi nhựa chữ nhật thấp S18; S186
30%
Đế nổi nhựa chữ nhật cao S18; S186
Đế nổi nhựa chữ nhật cao S18; S186
30%
CK157RH

Đế nổi nhựa chữ nhật cao S18; S186

3,949 ₫ 5,599 ₫
Đế nổi nhựa dùng cho S1825SN, S18/2727
Đế nổi nhựa dùng cho S1825SN, S18/2727
30%
Đế âm tự chống cháy dùng cho mặt át HA, HB
Đế âm tự chống cháy dùng cho mặt át HA, HB
30%
Đế âm chứa át cài MCB loại rộng
Đế âm chứa át cài MCB loại rộng
30%
FC2-63

Đế âm chứa át cài MCB loại rộng

3,720 ₫ 5,280 ₫
Đế âm nhựa dùng cho mặt át kiểu M
Đế âm nhựa dùng cho mặt át kiểu M
30%
SG100/M

Đế âm nhựa dùng cho mặt át kiểu M

2,330 ₫ 3,320 ₫