• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Compact NSX fixed type B/F/N/H

Compact NSX 100B 3P 16A Icu=25ka/415V
Compact NSX 100B 3P 16A Icu=25ka/415V
LV429557

Compact NSX 100B 3P 16A Icu=25ka/415V

3,730,100 ₫
Compact NSX 100B 3P 32A Icu=25ka/415V
Compact NSX 100B 3P 32A Icu=25ka/415V
LV429555

Compact NSX 100B 3P 32A Icu=25ka/415V

3,730,100 ₫
Compact NSX 100B 3P 25A Icu=25ka/415V
Compact NSX 100B 3P 25A Icu=25ka/415V
LV429556

Compact NSX 100B 3P 25A Icu=25ka/415V

3,730,100 ₫
Compact NSX 100B 3P 40A Icu=25ka/415V
Compact NSX 100B 3P 40A Icu=25ka/415V
LV429554

Compact NSX 100B 3P 40A Icu=25ka/415V

3,730,100 ₫
Compact NSX 100B 3P 50A Icu=25ka/415V
Compact NSX 100B 3P 50A Icu=25ka/415V
LV429553

Compact NSX 100B 3P 50A Icu=25ka/415V

3,730,100 ₫
Compact NSX 100B 3P 63A Icu=25ka/415V
Compact NSX 100B 3P 63A Icu=25ka/415V
LV429552

Compact NSX 100B 3P 63A Icu=25ka/415V

3,730,100 ₫
Compact NSX 100B 3P 80A Icu=25ka/415V
Compact NSX 100B 3P 80A Icu=25ka/415V
LV429551

Compact NSX 100B 3P 80A Icu=25ka/415V

3,835,700 ₫
Compact NSX 100B 4P 16A Icu=25ka/415V
Compact NSX 100B 4P 16A Icu=25ka/415V
LV429567

Compact NSX 100B 4P 16A Icu=25ka/415V

5,167,800 ₫
Compact NSX 100B 4P 25A Icu=25ka/415V
Compact NSX 100B 4P 25A Icu=25ka/415V
LV429566

Compact NSX 100B 4P 25A Icu=25ka/415V

5,167,800 ₫
Compact NSX 100B 4P 32A Icu=25ka/415V
Compact NSX 100B 4P 32A Icu=25ka/415V
LV429565

Compact NSX 100B 4P 32A Icu=25ka/415V

5,167,800 ₫
Compact NSX 100B 4P 40A Icu=25ka/415V
Compact NSX 100B 4P 40A Icu=25ka/415V
LV429564

Compact NSX 100B 4P 40A Icu=25ka/415V

5,167,800 ₫