• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

CB-GV2P

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.1…0.16A,
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.1…0.16A,
35%
GV2P01

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.1…0.16A,

912,340 ₫ 1,403,600 ₫
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.16…0.25A,
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.16…0.25A,
35%
GV2P02

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.16…0.25A,

912,340 ₫ 1,403,600 ₫
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.25…0.40A,
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.25…0.40A,
35%
GV2P03

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.25…0.40A,

912,340 ₫ 1,403,600 ₫
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.40…0.63A,
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.40…0.63A,
35%
GV2P04

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.40…0.63A,

912,340 ₫ 1,403,600 ₫
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.40…0.63A,
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.40…0.63A,
35%
GV2P04

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.40…0.63A,

912,340 ₫ 1,403,600 ₫
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 6…10A, Rotary knob control
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 6…10A, Rotary knob control
35%
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 9…14A, Rotary knob control
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 9…14A, Rotary knob control
35%
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 13…18A, Rotary knob control
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 13…18A, Rotary knob control
35%
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 17…23A, Rotary knob control
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 17…23A, Rotary knob control
35%
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 20…25A, Rotary knob control
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 20…25A, Rotary knob control
35%